Ministerie bemoeide zich met OMT-adviezen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in de eerste periode van de coronacrisis herhaaldelijk getracht tekstuele wijzigingen in conceptadviezen van het OMT aan te brengen - en was daarin succesvol.

Het RIVM, dat onder het ministerie van VWS valt en het OMT voorzit, heeft tekstsuggesties van het ministerie ook overgenomen. OMT-leden blijken hierbij niet te zijn geraadpleegd.

Het kabinet heeft altijd beweerd dat het OMT volstrekt onafhankelijk is. Volgens experts is door de bemoeienis van het ministerie van VWS de onafhankelijkheid van het OMT geschonden.

Nieuwsuur onderzocht de afgelopen periode vele vrijgegeven documenten over de eerste maanden van de coronacrisis. Uit mailwisselingen blijkt dat het ministerie van VWS meerdere keren overleg heeft gevoerd met het RIVM over tekstwijzigingen in conceptadviezen van het OMT, voordat deze openbaar werden gemaakt. 

Diverse Kamerleden hebben hun ongenoegen geuit en willen een debat over deze gang van zaken.