Laatste weekupdate COVID-19: Omikron zorgt voor heeeel veel positief getesten

Afgelopen week is het aantal meldingen van positieve coronatesten in vergelijking met de week ervoor met 51% gestegen naar 366.120. Sinds 18 januari zijn naar schatting 60.000 positieve coronatesten nog niet gemeld bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu door de grote toestroom van meldingen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst.*

Op basis van de meldingen bekend bij het RIVM was in de afgelopen week de grootste stijging van het aantal meldingen per 100.000 inwoners bij kinderen en jongeren in de basisschool- (+161%) en middelbare schoolleeftijd (+112%). Ook bij dertigers (+42%) en veertigers (+42%) steeg het aantal positieve coronatesten duidelijk.

Bij de leeftijdsgroep 18-24 jaar daalde het aantal positieve coronatesten (-13%) (figuur 1).De verschillen bij de andere leeftijdsgroepen waren relatief klein. Het aantal mensen dat zich bij de GGD liet testen nam toe met 37% in de afgelopen kalenderweek, vergeleken met de week ervoor. Na een periode van daling nam het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen week weer toe.

In de afgelopen week werden 855** nieuwe opnames in het ziekenhuis gemeld, een stijging van +15% in vergelijking met de week ervoor. Daarmee lijkt de omslag van daling naar stijging te zijn ingezet. Op de IC intensive care werden 65 nieuwe patiënten op de IC opgenomen, dat is een daling van 34% in vergelijking met de week ervoor. Het reproductiegetal dat gebaseerd wordt op het aantal bij het RIVM gemelde* positieve coronatesten, ligt nog steeds ruim boven de 1. 

Gezien het veranderende COVID-19 beeld onder omikron heeft de redactie besloten om voorlopig te stoppen met het wekelijks COVID-19 overzicht. Bijzonderheden omtrent Sars-COV-2 zoals dagrecords, nieuwe zorgwekkende virusmutaties, impact op de maatschappij of wat er maar ook opvallend is te noemen zullen in een 'los' nieuwsbericht genoemd blijven worden. Indien de situatie in Nederland wijzigt, kunnen we eventueel opnieuw met een weekoverzicht starten. 

* Het dagelijks aantal positieve COVID-19 meldingen van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu loopt op dit moment achter bij de daadwerkelijke meldingen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst. Dit heeft te maken met de huidige hoge aantallen, waardoor de cijfers vertraagd vanuit het systeem van de GGD’en worden verstuurd naar het RIVM. Sinds 18 tot en met 25 januari is er een onderrapportage van circa 60.000 meldingen. Er wordt gewerkt aan een technische oplossing om deze achterstand in te lopen en te verhelpen, maar dat zal enige tijd duren. Het reproductiegetal dat gebaseerd is op deze meldingen, kan door deze achterstand mogelijk tijdelijk iets te laag uitvallen, wat bijgesteld wordt wanneer de achterstand in de meldingen is ingehaald.

** Stichting NICE en de ziekenhuizen kunnen nog geen onderscheid maken in het aantal patiënten dat vanwege COVID-19 werd opgenomen en het aantal patiënten dat met een positieve SARS severe acute respiratory syndrome-CoV coronavirus-2 test, maar voor een andere reden, in het ziekenhuis werd opgenomen. Hier wordt aan gewerkt.