In week 50 opnieuw oversterfte, weeksterfte lager

In de derde week van december (week 50, 13 tot en met 19 december 2021) overleden naar schatting 4.100 mensen. Dat zijn er ruim 950 meer dan verwacht, maar wel minder dan in de week ervoor (4.320). De sterfte is verhoogd onder alle leeftijdsgroepen, en zowel onder Wlz-zorggebruikers als onder de overige bevolking. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds begin augustus (week 31) ligt de sterfte boven de verwachte sterfte en ook bijna elke week buiten het interval van gewoonlijke fluctuaties, zodat er sprake was van oversterfte.

In week 50 registreerde het RIVM 204 overleden COVID-19-patiënten (stand 21 december).

Sterfte bij Wlz-zorggebruikers en overige bevolking gedaald
De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen, nam op basis van de schatting af in week 50. Er overleden ongeveer 1.650 Wlz-zorggebruikers, bijna 500 meer dan verwacht. Sinds week 42 (medio oktober) is er oversterfte onder Wlz-zorggebruikers.
De sterfte onder de overige bevolking nam op basis van de schatting af in week 50. Er overleden ruim 2.450 mensen van de overige bevolking, ongeveer 500 meer dan verwacht. Ook onder deze groep is er oversterfte sinds week 42, maar ook in enkele weken ervoor was er al sprake van oversterfte.

In week 50 oversterfte in alle leeftijdsgroepen
Bij alle leeftijdsgroepen nam de sterfte op basis van de schatting in week 50 af, maar is er opnieuw oversterfte.

In week 50 overleden naar schatting 2.350 mensen van 80 jaar en ouder. Dat zijn er ongeveer 600 meer dan verwacht voor deze periode. Sinds week 42 is er oversterfte bij deze leeftijdsgroep. Ook in week 36, 39 en 40 was er oversterfte.

Onder mensen van 65 tot 80 jaar overleden in week 50 naar schatting 1.250 mensen, bijna 300 meer dan verwacht. Ook in deze leeftijdsgroep is er oversterfte sinds week 42. Daarvoor was er vanaf week 30 oversterfte in de helft van de weken.

Onder mensen jonger dan 65 jaar was de sterfte in week 50 naar schatting 475, ongeveer 75 meer dan verwacht. Net als in de twee weken ervoor was er oversterfte, evenals in week 44, 45 en 34 tot en met 36, maar in de overige weken in het najaar niet.

Sterfte aan COVID-19 tot en met juli bekend
De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks van gemeenten ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Die informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met juli 2021 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden 31.573 mensen aan COVID-19 van maart 2020 tot en met juli 2021, zoals het CBS op 1 december publiceerde.

Informatiebronnen RIVM
Het RIVM heeft tot nu toe 20.531 overleden COVID-19-patiënten geregistreerd, waarvan 17.855 tot en met juli 2021 (stand 21 december 2021).Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zijn de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland hoger.

Schatting week 50
De cijfers over week 50 zijn een schatting op basis van 82 procent van de ontvangen overlijdensberichten. Vrijdag 31 december publiceert het CBS voorlopige cijfers over de sterfte in week 50. De cijfers zijn dan completer.

Op 31 december publiceert het CBS geen nieuwsbericht over de wekelijkse sterfte. Er komt wel een nieuwe tabel, met de voorlopige cijfers over week 50. Vanwege vertraging in de aanlevering van de overlijdensberichten, wat gebruikelijk is na feestdagen, is het dan niet mogelijk een schatting te maken van de sterfte in week 51. Op 7 januari worden de voorlopige cijfers van week 51 gepubliceerd, de schatting voor week 52 is dan waarschijnlijk nog niet mogelijk.