Ambtenaar bij fiscus terecht ontslagen om plichtsverzuim

De minister van Financiën mocht een ambtenaar bij de Belastingdienst ontslaan omdat deze ongeveer 440 uur ongeoorloofd afwezig of niet ingelogd is geweest dan wel deze uren niet kan verantwoorden als werktijd.

Hij heeft namelijk in de betreffende periode het tijdregistratiesysteem niet tijdig, onjuist dan wel onvolledig ingevuld en ten onrechte compensatieverlof geregistreerd. Door dit te doen heeft de ambtenaar de minister ernstig benadeeld en zich niet gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt.

Daarom heeft de ambtenaar zich schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim. Gelet op het aantal uren is het ontslag evenredig aan zijn plichtsverzuim.

Lees de volledige uitspraak:
ECLI:NL:RBAMS:2021:7144