Halsema wil eerst fundamenteel debat over vaccinatieplicht: "Grondwet niet voor niets zo geschreven"

De Amsterdamse burgemeester Halsema vindt dat er eerst een fundamenteel debat gevoerd moet worden voordat er een beslissing wordt genomen over de invoering van een vaccinatieplicht. "De grondwet is niet voor niets zo geschreven: de bescherming van het individu tegen de almacht van de staat", zei ze vanmiddag in Buitenhof. "Je kan afwijken als de crisis groot genoeg is, maar denk daar heel zorgvuldig over na." Zo meldt AT5.

Halsema benadrukte dat de beslissing over de invoering van de vaccinatieplicht bij de Tweede Kamer ligt, en wilde daarom niet zeggen of ze een voorstander of tegenstander is. Wel plaatste ze twee kanttekeningen. 

"Linksom of rechtsom is een vaccinatieplicht ingrijpend in de individuele grondrechten van mensen", aldus de burgemeester. "Het kan zijn in een crisis dat het keren van het collectieve gevaar zwaarder weegt dan de individuele grondrechten. Maar ik vind wel dat je daar een fundamenteel debat over moet voeren."

Daarnaast vindt ze dat onderzocht moet worden hoe effectief zo'n maatregel is. "Want als het effect is dat de invoering ervan ervoor zorgt dat de mensen die nog niet gevaccineerd zijn zich verder afkeren, dan is het de vraag of het werkt."

Halsema maakt zich zorgen over oplopende spanningen, en wil voorkomen dat er nog meer polarisatie ontstaat. "Ik denk niet dat het ons helpt om in tweedelingen te denken. Met de schuldige vinger naar elkaar wijzen gaat ons niet helpen."

2G-maatregel
Halsema zei verder dat ze kanttekeningen heeft bij de mogelijke invoering van de 2G-maatregel. "De handhaafbaarheid daarvan is heel ingewikkeld." Als gevraagd wordt hoeveel politie en handhavers er nodig zouden zijn voor het handhaven van 2G, zegt ze: "Geen idee. Maar op het moment dat deze maatregelen worden ingevoerd zijn de detailhandel, de horeca en de mensen zelf verantwoordelijk voor de naleving. Daar ligt de eerste controle. Wij handhaven bij excessen en herhaalde overtredingen."

Nationale denktank
Ook pleitte Halsema voor een nationale denktank. "Zet verschillende mensen uit verschillende disciplines naast elkaar om na te denken over scenario's." Ze hoopt dat er daardoor beter nagedacht kan worden over de lange termijn, omdat corona nog lange tijd bij ons zal blijven.

Op de vraag wie zo'n denktank zou moeten leiden, zei ze te denken aan namen als oud-AMC-bestuurder Marcel Levi of directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau Kim Putters. "Ik denk dat de denkkracht in Nederland volop aanwezig is."