Fundering uit de 13e eeuw gevonden op het Binnenhof

Tijdens het funderingsonderzoek, dat voorafgaat aan de Binnenhofrenovatie, zijn archeologen van de gemeente Den Haag gestuit op funderingen uit de 13e eeuw. Het zijn resten van een nog onbekend gebouw uit de tijd van graaf Floris de Vijfde.

Bouwmaterialen hergebruikt
De muurresten zijn opgebouwd uit zeer grote bakstenen, zogenoemde kloostermoppen. Ze liggen onder de galerij van de Eerste Kamer. Daar is eerder deze maand een zware fundering gevonden van een trapportaal uit vermoedelijk de 15de eeuw. Archeoloog Monique van Veen: ‘Van het Binnenhof bestaat relatief weinig oud kaartmateriaal. We zijn nu dus aan het uitvinden wat precies op welke plek heeft gestaan. Interessant detail is, dat we kunnen aantonen dat er in de late middeleeuwen al bouwmaterialen werden hergebruikt. Steen was toen een kostbaar product. Dat we nu muurwerk uit die vroege bewoningsperiode hebben gevonden maakt dit onderzoek extra bijzonder. Plus natuurlijk het feit dat we hier aan het werk zijn op misschien wel de meest historische plek van Nederland: ons regeringscentrum.’

Behouden
Wouter Berends, technisch manager ondergrondse infrastructuur bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB): ‘Het funderingsonderzoek geeft ons inzicht in of we bestaande funderingen extra moeten verstevigen, om de monumentale panden zo goed mogelijk te behouden. Het is natuurlijk hartstikke leuk als daarbij dit soort vondsten worden gedaan.’

Archeologische resten documenteren
Dit archeologisch onderzoek maakt deel uit van de meerjarige renovatie van het Binnenhof. Met de aannemers die in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf werkzaamheden verrichten, is afgesproken dat tijdens en voorafgaand aan de civieltechnische bodemwerkzaamheden archeologen aanwezig zijn. Zij krijgen daarbij gelegenheid de archeologische resten te documenteren. Op zo’n manier dat de informatie ook voor de toekomst wordt bewaard. Daarbij worden innovatieve technieken gebruikt, zoals een 3D-scan, om muurwerk en andere sporen in kaart te brengen. Aan het einde van het volledige onderzoek wordt al het gedocumenteerde materiaal samengevoegd tot een 3D-animatie die laat zien hoe het Binnenhof eruit heeft gezien in die tijd.