"Onvoorstelbaar, werken als arts terwijl je dat niet bent"

Een 33-jarige vrouw heeft wat het Openbaar Ministerie (OM) Oost-Nederland betreft het onvoorstelbare gedaan: ze heeft met vervalste documenten als arts gewerkt in diverse ziekenhuizen en instellingen. Ze heeft daarbij handelingen verricht die alleen aan artsen zijn voorbehouden.

“Het OM is geschokt door deze opeenstapeling van foute en strafbare handelingen”, zei de officier van justitie in zijn requisitoir. Hij eiste een celstraf van achttien maanden waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar. De vrouw wordt verdacht van valsheid in geschrifte, identiteitsfraude, (poging tot) oplichting en overtreding van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

De vrouw zou diverse documenten hebben vervalst, waaronder een artsendiploma, een curriculum vitae en een paspoort. Ze heeft daarbij de identiteit gebruikt van een bestaande persoon die wél echt arts is. Die vrouw is langere tijd de dupe geweest van dit frauduleuze handelen, vermeldde de officier.

Met de valse documenten zou de verdachte in de periode van 1 november 2016 tot en met 20 mei 2020 bij vijftien medische instellingen hebben gesolliciteerd. Niet bij alle instellingen is ze aangenomen. Het OM verdenkt de vrouw ervan dat ze in totaal bij tien instellingen heeft gewerkt, waarbij het OM in het geval van negen organisaties bewezen acht dat ze er met valse papieren aan de slag is gegaan, en ook daadwerkelijk salaris heeft ontvangen.

De verdachte heeft onder meer als “huisarts” nachtdiensten gedraaid, waarbij ze meerdere patiënten zag, diagnoses stelde, medicijnen voorschreef, en injecties gaf. Dit zijn zogeheten “voorbehouden handelingen”, die alleen een gediplomeerd en geregistreerd arts mag uitvoeren. De titel arts is beschermd; registratie is (na diplomering) geregeld via de Wet BIG. Zonder geldige registratie mag de titel niet worden gevoerd.

Uit onderzoek is niet gebleken dat er sprake is geweest van schade voor patiënten. Maar dat had ook heel anders kunnen aflopen, aldus de officier. Zo gaf de verdachte bijvoorbeeld geen wekadvies aan een persoon met een hoofdtrauma.

De officier van justitie noemde het zorgelijk dat de verdachte onvoldoende lijkt te begrijpen dat ze fout bezig is geweest. Ze meent door de trainingen die ze heeft gevolgd dit soort “voorbehouden handelingen” wel te kunnen uitvoeren. De vrouw heeft grotendeels bekend, en uit de in beslag genomen gegevensdragers blijkt ook dat ze de vervalsingen heeft gemaakt.

Het OM ziet de verdachte als een kwetsbare vrouw die graag aan de slag wilde in de medische wereld. Uit psychologisch onderzoek is naar voren gekomen dat ze meerdere stoornissen heeft. Volgens deskundigen valt het ten laste gelegde haar ook slechts in verminderde mate toe te rekenen.

Wat de officier betreft zou de verdachte tot een (deels) onvoorwaardelijke celstraf moeten worden veroordeeld: “Want hoe zeer ik rekening wil houden met de persoon en haar problematiek, de feiten zijn te ernstig en hebben te lang geduurd om ze af te doen met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Dat zou geen recht doen aan de instellingen en personen wiens vertrouwen zij in ernstige mate heeft beschaamd.”

De zaak kwam aan het licht nadat het Deventer ziekenhuis een melding had gedaan bij Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De opsporingsdienst van de IGJ is daarna, onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland, een strafrechtelijk onderzoek gestart. Dit resulteerde in mei 2020 in de aanhouding van de vrouw.