Weekupdate COVID-19: 19% meer ziekenhuisopnames, 26 % meer op de IC

In de afgelopen week, van 16 tot en met 23 november 2021, zijn er 19% meer nieuwe COVID-19 patiënten in het ziekenhuis opgenomen dan in de week ervoor. Op de IC intensive care werden 26% meer nieuwe COVID-19 patiënten opgenomen.

Ruim 629.000 mensen (+13%) kwamen naar de testlocaties van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst om zich te laten testen op SARS severe acute respiratory syndrome-CoV coronavirus-2. Afgelopen week* werden 153.957 positieve testuitslagen gemeld (39% meer dan de week ervoor). De grootste toename is te zien in het aantal meldingen van kinderen tot en met 12 jaar. In alle regio’s steeg het aantal mensen met een positieve testuitslag. Wat het effect is van de extra maatregelen die op 13 november ingingen, wordt naar verwachting in de komende week zichtbaar.

Vaccinatiestatus opgenomen patiënten met COVID-19
De kans om als volledig gevaccineerd persoon met COVID-19 in het ziekenhuis opgenomen te worden is veel kleiner dan voor een niet gevaccineerde. Op 18 november publiceerde het RIVM een update van de vaccinatiestatus van mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen. Daar zijn ook de laatste resultaten van het onderzoek naar hoe goed de vaccins beschermen tegen ernstige ziekte te vinden.

COVID-19 weekupdate 23 november 2021 ( Bron-RIVM)
COVID-19 weekupdate 23 november 2021 ( Bron-RIVM)