IEA: wereldwijde energietransitie gaat te traag om klimaatdoelen te halen

Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) gaat de omslag naar hernieuwbare energie wereldwijd te langzaam.

De investeringen zouden de komende tien jaar meer dan verdrievoudigd moeten worden om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs van 2015 te halen, aldus het jaarverslag van het IEA. Ongeveer 70 procent van de extra uitgaven zou in opkomende en ontwikkelingslanden moeten worden gedaan.

Volgens de informatie is het aandeel van hernieuwbare energiebronnen zoals wind- en zonne-energie het afgelopen jaar blijven groeien. Deze vooruitgang is echter niet voldoende om de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen in 2050 tot nul te brengen. - Het IEA adviseert geïndustrialiseerde landen over vraagstukken op het gebied van energiebeleid.

Zonnepanelen (Foto-Pixabay)
Zonnepanelen (Foto-Pixabay)