Faillissementen wereldwijd stijgen in 2022 met 15%, Nederland:+34%

Na 2 jaar van daling stijgen de faillissementen wereldwijd in 2022 met +15%. Het cijfer van Nederland oogt dramatischer: +34%. Maar in absolute getallen valt het mee (van 1790 in 2021 naar 2400 in 2022). Dit blijkt uit onderzoek van Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar van de wereld.

“Deze stijging kon natuurlijk niet uitblijven. Vooral door de steunpakketten van de overheid bereikte het aantal faillissementen in de coronacrisis een historisch laagtepunt. Aan die situatie komt nu stapsgewijs een eind”, stelt Johan Geeroms, Risk Director van Euler Hermes Nederland. “Kijken we naar Nederland dan lijkt de voorspelde stijging van 34% inktzwart, maar feitelijk gaan we van laag naar ietsje minder laag. Dit jaar komen we uit rond 1790 faillissementen, dat is het laagste cijfer van de afgelopen van 15 jaar. Volgend jaar iets hoger, 2400 faillissementen, ook dat is niet vertoond de afgelopen 15 jaar.”

Wel alert zijn
Dat wil niet zeggen dat we niet alert moeten zijn, stelt Geeroms. “Zoom je in op sectoren dan verwachten we bijvoorbeeld dat groothandels zwaardere tijden tegemoet gaan. Met de huidige stijging van de energieprijzen is het ook opletten geblazen in de energiesector.” Verder noemt hij als risicofactoren de verstoring van de toeleveringsketens, het wel of niet doorzetten van de inflatie, en het tekort aan personeel. “Het is de vraag in welke mate bedrijven in staat zijn hogere kosten door te berekenen aan hun klanten. In veel sectoren kan dat niet vanuit concurrentie-oogpunt.” Verder wijst Geeroms op de zombiebedrijven. “Al jarenlang is er een kwalijke trend gaande dat ongezonde bedrijven door ‘gratis geld’ (dankzij de extreem lage rente en de opkoopprogramma’s van de centrale banken) in leven worden gehouden. Daar kwam nog eens de coronasteun van de overheid bovenop. Nu die steun gaat wegvallen, zal een deel van die zombiebedrijven alsnog over de kop gaan.”

Bovengemiddeld goed
Volgens Geeroms doet Nederland het bovengemiddeld goed. Het gemiddeld aantal faillissementen in de EU-landen begon medio vorig jaar weer te stijgen, terwijl het aantal hier verder afnam. Ruw gezegd komt dat door twee factoren: het zeer effectieve steunpakket van de overheid en de flexibiliteit van het Nederlandse bedrijfsleven. Nederlandse ondernemers hebben goed ingespeeld op de veranderde omstandigheden.

Wereldwijd
Over de stijging van de faillissementen wereldwijd zegt Geeroms: “+15% is een duidelijk signaal dat er sprake is van een ommekeer. Maar als we kijken naar het pre-corona niveau dan zitten we volgend jaar nog altijd -4% lager.”

Euler Hermes verwacht dat het aantal faillissementen in Afrika zal oplopen tot ver bóven het niveau van voor de crisis. Dit zal waarschijnlijk ook het geval zijn voor Midden- en Oost-Europa en Latijns-Amerika in 2022. “Latijns-Amerika, met veel emerging markets, gaat enorm getroffen worden als de FED de rente gaat verhogen. Hun inkomsten zijn vaak in de lokale munt maar hun schulden vaak in Amerikaanse dollars.”