Frans rapport: 330.000 minderjarige slachtoffers seksueel geweld in katholieke kerk

In Frankrijk is het rapport gepubliceerd van een onafhankelijke onderzoekscommissie naar seksueel geweld in de katholieke kerk. Volgens deze gegevens, waarvoor twee en half jaar onderzoek is gepleegd, zijn er tussen 1950 en 2020 in totaal 330.000 minderjarige slachtoffers, waarvan 216.000 werden misbruikt door priesters en religieuzen, zei de voorzitter van de commissie, Sauvé, bij de presentatie van het 2500 pagina's tellende eindrapport in Parijs.

Tussen 2.900 en 3.200 potentiële daders zijn al geïdentificeerd. 80 procent van de slachtoffers waren jongens tussen de 10 en 13 jaar en 20 procent meisjes uit verschillende leeftijdsgroepen. Tot het begin van de jaren 2000 was er een wrede en hardvochtige houding tegenover de kinderen die vertelden over hun misbruik, ze werden niet geloofd. In zeldzame gevallen is er zwijggeld betaald onder het mom van 'schadevergoeding'.

De resultaten zijn gebaseerd op onderzoek van gegevens uit archieven van de kerk, de rechterlijke macht, het parket en media en op getuigenissen van getuigen. Het eindrapport is voorgelegd aan de Bisschoppenconferentie, die eind 2018 opdracht gaf tot de oprichting van deze commissie.