Kwetsbare vrouwen krijgen via de rechter verplichte anticonceptie

De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, die sinds begin vorig jaar van kracht is, maakt het mogelijk om vrouwen met ernstige psychiatrische problemen verplicht anticonceptie op te leggen. Vier rechtbanken hebben het afgelopen jaar voor minstens zes kwetsbare vrouwen een zorgmachtiging voor verplichte anticonceptie afgegeven, meldt de Volkskrant.

Oud-kinderrechter Cees de Groot noemt dat ‘een sensationele doorbraak’. Hij pleit samen met anderen al jaren voor verplichte anticonceptie voor vrouwen met zware psychische problemen of een ernstige verstandelijke beperking. Verplichte anticonceptie voorkomt dat zogenaamde ‘onmachtige’ vrouwen kinderen op de wereld zetten. Vrouwen kunnen deze kinderen niet zelf verzorgen en moeten het kind vaak al meteen na de geboorte afstaan. Lees verder in Skipr.