Demonstratiemars ten einde: galg 'voor Hugo', mensen in luier en met jodenster

Vandaag wordt volgens de organisatoren 'De grootste mars van de menselijke verbinding' verwacht onder het motto "Samen voor Nederland, Nu voor vrijheid". De mars wordt georganiseerd door meer dan 80 groeperingen die op een of andere wijze stelling nemen tegen het door de Nederlandse overheid gevoerde coronabeleid.

Op social media zie je veel berichten van mensen aankondigen te gaan en roepen ook anderen om naar de mars te komen #3oktoberamsterdam. Waaronder Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie die al vroeg bezig was op de Dam. Ook zie je veel reacties van mensen die aangeven dat er voor hun niet gedemonstreerd hoeft te worden omdat ze al alle vrijheid bezitten #nietvoormij #3oktoberamsterdam.

Er lijkt, in ieder geval op social media, zich een afkeer te ontwikkelen tegen de 'vrijheidsdemonstraties' waar bewust door sommige demonstranten provocerend het goed fatsoen wordt overschreden om hun slachtofferrol te benadrukken. Duidelijk is dat er vandaag een groot aantal demonstranten er puur voor hun eigen polariserende politieke agenda deelnemen aan deze "mars der menselijke verbinding".

Update 19.45 uur: De demonstratie was tegen 16.30 uur afgelopen, de regen zal daar debet aan zijn geweest. De "menselijkheid" was bij sommigen weer ver te zoeken vanmiddag waaronder een meegedragen galg die aan het einde van de mars op de dam werd geplaatst 'ter ere van Hugo de Jong' volgens een twitteraar. Later werd er aangegeven dat de galg niet voor Hugo bedoeld was maar symbool stond voor de verstikking van het volk. 

Verder liep er van alles mee, iemand in een luier, mensen met prinsenvlaggen en mensen met een jodenster. Gelukkig liepen er ook nog normale prikvertikkers en sympathisanten mee. 

Wybren en Thierry leken het erg naar hun zin te hebben en genoten van de aandacht die ze van de demonstranten mochten ontvangen.

Op een gegeven moment werd een groep geheel in het zwart geklede mensen door de politie verdacht van een 'tegendemonstratie' en daardoor ingesloten. Later bleken ze gewoon bij  mars der verbinding te horen.

Volgens een officieel tellingsbureau die vanuit een helikopter de opkomst had geteld zouden er zo'n 24.500 mensen hebben gedemonstreerd vanmiddag.

Live van PNN:

Live van webcam.nl:

Update 13.30 uur: Zojuist is de mars in beweging gegaan, ondanks het slechte weer is er massaal gehoor gegeven aan de oproep om te komen protesteren. De organisatie heeft een helicopter ingehuurd, bij eerdere demonstraties is het aantal demonstranten expres te laag ingeschat door politie en de media volgens de organisatie, door het gebruik van een helicopter proberen ze het aantal demonstranten nauwkeuriger in te kunnen schatten.

Eerdere tweets: