Rechter stelt burgemeester Utrecht in het gelijk, Waku Waku blijft dicht

Zojuist heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in een spoedzitting die tegen de burgemeester van Utrecht was aangespannen door de eigenaren van Waku Waku, die op verschillende gronden de sluiting van hun restaurant aanvocht. 

De rechter is van mening dat de beslissing door de gemeente gerechtvaardigd was en dat de maatregel van een coronatoegangsbewijs niet buitenproportioneel is. Hij gaf aan dat dit om een spoedprocedure gaat, waarbij hij maar beperkt de stukken en relevante wetgeving kan beoordelen. Het zou best zo kunnen zijn dat een andere rechter op een later moment een andere beslissing neemt. 

De eigenaren toonden tijdens de rechtzaak vanmorgen aangeslagen en de eigenares begon te huilen toen de rechter haar om een laatste woord vroeg. Haar man vertelde de rechter dat ze nooit alle tumult en ophef rondom de sluiting hadden verwacht. Maar ze hielden voet bij stuk en wilden geen controle op een qr-pas gaan uitvoeren. Ze beschouwden dat als discriminatie en inperking van hun grondrechten. De rechter beaamde dat door het invoer van de QR-code een deel van de grondrechten worden ingeperkt, maar dit is echter een tijdelijke maatregel als wisselgeld voor het loslaten van de anderhalve meter samenleving. Daarnaast is het voor de volksgezondheid van belang om maatregelen te treffen inzake de coronapandemie.

De rechter wees de eigenaren op de mogelijkheid van opening als ze de QR-codes van bezoekers gingen controleren. 

Uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland:
"De burgemeester van Utrecht mocht afgelopen maandag een zogenoemde last onder bestuursdwang opleggen aan restaurant Waku Waku. Dat besluit houdt in dat het restaurant gesloten moet blijven voor publiek dat niet is gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs en dat de gemeente het restaurant zou sluiten. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland vandaag beslist in een spoedprocedure, aangespannen door de eigenaren van het Utrechts restaurant.

Principiële redenen
Met ingang van afgelopen zaterdag mag een restaurant alleen open voor bezoekers als die bezoekers gecontroleerd worden op een geldig coronatoegangsbewijs. Deze tijdelijke maatregel is door de minister ingevoerd in het kader van de bestrijding van het coronavirus. De handhaving hiervan ligt bij gemeenten. De eigenaren van restaurant Waku Waku zijn het om principiële redenen niet eens met dit beleid en de invoering van het coronatoegangsbewijs. In het restaurant in Utrecht wordt niet gecontroleerd op dit bewijs en zij zijn ook niet van plan om dit te gaan doen. Dit hebben ze ook aan toezichthouders van de gemeente Utrecht laten weten. Op 27 september 2021 heeft de burgemeester een last onder bestuursdwang opgelegd aan Waku Waku. De last houdt in dat het restaurant direct na uitreiking van het besluit gesloten wordt en gesloten blijft voor publiek dat niet is gecontroleerd.

Geen discriminatie
Met het coronabewijs worden grondrechten ingeperkt en wordt onderscheid gemaakt met bijvoorbeeld supermarkten en warenhuizen die er niet op hoeven te checken. Aan het coronabeleid zit onvermijdelijk een politiek-bestuurlijk aspect en het is een onderwerp waarover in de maatschappij verschillend wordt gedacht. Met dit in het achterhoofd is het niet de rechter die bepaalt wat de beste manier is om de pandemie te bestrijden. Wat de rechter doet is toetsen of de maatregelen van de minister redelijk zijn. De voorzieningenrechter vindt dat Waku Waku terechte vragen stelt. In het restaurant wordt bijvoorbeeld nog steeds de anderhalve meter aangehouden. Maar de minister mocht de anderhalvemeter-regel laten vervallen en zo voor alle restaurants één lijn trekken. Het voorlopig oordeel van de rechtbank is dat van Waku Waku niet gevraagd wordt om in strijd met het discriminatieverbod te handelen of om grondrechten op een onrechtmatige manier te beperken. Doordat het restaurant zich niet aan de regels houdt mag de burgemeester besluiten het pand te sluiten.

De sluiting kan grote (financiële) gevolgen hebben. Maar die gevolgen zijn weg te nemen door, bijvoorbeeld onder protest, wel het toegangsbewijs te gaan checken. Dat mag van de eigenaren gevraagd worden. Daar tegenover staat namelijk het belang dat de burgemeester heeft bij een geloofwaardig handhavingsbeleid en de voorbeeldfunctie daarbij voor andere restaurants. Dat belang weegt nu zwaarder."

Morgen dient een ander verzoek om een voorlopige voorziening in de kwestie van het verbod door de gemeente om voor het restaurant te demonstreren. Demonstranten hebben aangegeven voor restaurant Waku Waku te willen demonstreren. De Utrechtse burgemeester vindt dit geen goede plek, omdat er volgens haar kans is op wanordelijkheden. Bovendien zorgt deze locatie voor risico’s voor het verkeer. Het Jaarbeursplein is door de burgemeester als alternatieve locatie aangewezen. Ook zijn er voorschriften opgelegd waaraan de demonstranten zich moeten houden. De verzoeker is het hiermee niet eens en heeft bezwaar gemaakt. Hij heeft de voorzieningenrechter gevraagd om het besluit van de burgemeester in de tussentijd te schorsen, zodat de demonstraties voor restaurant Waku Waku kunnen plaatsvinden.

Op dit moment staan er nog tientallen andersdenkenden voor de rechtbank te overleggen welke acties ze zullen ondernemen naar aanleiding van deze uitspraak.