Mona Keijzer verlaat de politiek na haar ontslag: 'Ik wil geen splijtzwam zijn'

Zaterdag stond in de Telegraaf een interview met haar waarin ze openlijk kritiek op het coronabeleid van het kabinet gaf, hierop volgde haar ontslag als staatssecretaris op staande voet door het kabinet. De CDA-fractie vindt dat haar afwijkende opvattingen niet te verenigen zijn met de partijkoers en vroeg haar om te vertrekken uit de Tweede Kamer. Dat doet ze, Keijzer geeft haar zetel terug aan de partij. ‘Maar ik blijf CDA’er'. Meer hierover bij het AD.

Verklaring CDA:
In navolging van de gebeurtenissen dit weekend heeft Mona Keijzer het besluit genomen om haar Tweede Kamerzetel na overleg met de Tweede Kamerfractie per direct ter beschikking te stellen. Dit betekent dat Henri Bontenbal namens het CDA weer zal terugkeren in de Tweede Kamer.

Het besluit van Mona om de Kamer te verlaten is na overleg met de Tweede Kamerfractie tot stand gekomen. Partijleider Wopke Hoekstra en interim-partijvoorzitter Marnix van Rij zijn haar dankbaar voor de manier waarop zij zich de afgelopen tien jaar heeft ingespannen voor onze partij en voor Nederland. Als Tweede Kamerlid hield Mona zich bezig met zorg, asiel en migratie en maakte ze naam door het geluid van mantelzorgers in de Tweede Kamer te vertolken. Sinds 2017 is zij staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Met name voor ondernemers en het midden- en kleinbedrijf heeft zij ongelooflijk veel werk verricht.

Maar bovenal is Mona voor ons een zeer gerespecteerde CDA’er die stad en land afreisde om met een lokale afdeling ondernemers te bezoeken of samen op de markt campagne te voeren. De partij is Mona zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet.

Reactie Wopke Hoekstra:
Vandaag heeft Mona Keijzer het besluit genomen om de landelijke politiek te verlaten. Ik respecteer dat besluit en wil Mona enorm bedanken voor haar inzet, betrokkenheid en de goede samenwerking de afgelopen jaren.

Ik heb nauw met Mona samengewerkt in de provincie Noord-Holland als CDA’ers, en tot dit weekend in onze rol als bewindspersoon. Bijvoorbeeld tijdens het vormgeven van de corona-steunpaketten voor het bedrijfsleven. Ik heb dat altijd zeer gewaardeerd en kijk positief terug op al die keren dat wij samen naar ALV's zijn geweest en door heel het land campagne hebben gevoerd.

Reactie Marnix van Rij:
In 2000 ontmoette ik Mona voor de eerste keer tijdens een afspraak die ik met haar had als voorzitter op het partijbureau.

Haar scherpte, eigenzinnigheid en verfrissende kijk op de samenleving als jonge christendemocrate vielen me in het eerste gesprek al op. In de afgelopen tien jaar heeft ze zowel in de Tweede Kamer als het kabinet haar talent volledig waargemaakt.

Ik wil Mona bedanken voor het harde werk dat zij heeft verricht voor de partij en voor Nederland.