ACM: Arriva mag met drie nieuwe treindiensten rijden

Arriva krijgt van de ACM op basis van Europese wetgeving groen licht voor drie nieuwe treindiensten waar de vervoerder vanaf 2023 mee wil gaan rijden. Het gaat om wekelijkse nachttreinen tussen Groningen en Schiphol en tussen Maastricht en Schiphol en een dienst tussen Apeldoorn en Amersfoort die vijfmaal per dag rijdt.

Deze diensten vallen niet onder een door de overheid gegunde spoorconcessie. Zulke diensten mogen op basis van Europese wetgeving sinds 2021 als zogenoemde opentoegangsdienst worden aangeboden, mits zij geen aanzienlijke negatieve impact hebben op een bestaande concessie. De ACM concludeert na onderzoek dat daarvan geen sprake is: de maximale negatieve impact op de winstmarge van de hoofdrailnetconcessie, die wordt geëxploiteerd door de NS, is 0,03 procentpunt. Arriva mag van de ACM dus met zijn nieuwe treindiensten gaan rijden.

Eerste keer
Het is de eerste keer dat de ACM zo’n toets uitvoert. Spoorvervoerders kunnen sinds januari 2021 opentoegangsdiensten aanbieden. Die moeten ze wel eerst melden bij de ACM, waarna houders van bestaande spoorconcessies en de verleners van die concessies de gelegenheid krijgen de ACM te vragen om te onderzoeken of er sprake is van een aanzienlijke negatieve impact op de concessie.

Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de verlener van de hoofdrailnetconcessie.