Boeren woest over voorstel intrekking van vergunning bij te hoge stikstofuitstoot

Het scenario waarin rechtmatig verkregen en getoetste vergunningen worden ingetrokken is schandalig. Wij accepteren onder geen beding dat boeren rechteloos gemaakt worden. De berichtgeving vandaag in het AD gaat nog veel verder dan het vorige week gelekte scenario van onteigening.

Wat ons betreft gaat dit scenario direct de prullenbak in. We vragen de minister dan ook om dit onzalige scenario in te trekken. Als LTO vragen we alle partijen in de Tweede Kamer om hetzelfde verzoek aan de minister te doen.

"Als de overheid na Groningen en de toeslagenaffaire overweegt om op deze manier met mensen om te gaan dan is de poging om tot een nieuwe bestuurscultuur te komen bij deze gestorven. Intrekken van vergunningen! Aan deze gekkigheid moet een einde komen. Daarom willen we inzicht in het gehele pakket dat het kabinet overweegt. Het is nu tijd voor eerlijkheid, transparantie en respect voor boer en burger”, zegt Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland.

Het intrekken van vergunningen is net als onteigenen geen oplossing voor de stikstofcrisis. Het principe is volstrekt onverenigbaar met goed bestuur en de Nederlandse polder. Zo ga je niet met mensen om.

De precedentwerking van deze stap is ongekend; dit werkt door naar alle ondernemers in Nederland. LTO Nederland zal samen met alle boeren in Nederland juridisch alles uit de kast halen om deze schending van rechten aan te vechten. Als er ooit een reden is geweest om als sector verenigd te zijn, demonstrerend, lobbyend of publieksgericht, dan is het nu wel.

Deze on-Nederlandse aanpak is volstrekt onnodig. Boeren-, werkgevers-, bouwers- en natuurorganisaties hebben al in mei een breed gedragen oplossing gepresenteerd. Door een combinatie van brede innovatie, vrijwillig verplaatsen en vrijwillige uitkoop wordt de stikstofreductie van de wettelijk vastgelegde 26% versneld naar 40% in 2030. LTO Nederland roept de politiek op om daar werk van te maken, te beginnen bij de Prinsjesdagbegroting die over een week officieel wordt gepresenteerd. Voor het plan Duurzaam Evenwicht is vanaf 2022 jaarlijks 1,3 miljard nodig, waarmee bij wijze van spreken morgen kan worden begonnen met het reduceren van de stikstofemissie. En dat met draagvlak in de samenleving, zonder scenario’s van volstrekt onnodige polarisering en rechtsonzekerheid.