Vooral niet-Westerse allochtonen laten zich niet vaccineren

De niet-Westerse allochtoon is oververtegenwoordigd in het ziekenhuis als het aankomt op corona gerelateerde klachten. Artsen vinden dan ook dat de allochtoon beter moet worden geïnformeerd over de diverse vaccins. Vooral mensen met een Marokkaanse, Turkse of Surinaamse achtergrond blijven ver achter.

In wijken met veel allochtonen ligt de vaccinatiegraad zo'n vijftien procent onder het landelijk gemiddelde. De groep, die veertien procent van de Nederlandse bevolking omvat, is verantwoordelijk voor veertig procent van de ziekenhuisopnames. Een flinke druk op de gezondheidszorg dus.

"We hadden al langer het vermoeden dat mensen met een niet-westerse achtergrond de ziekenhuizen domineren, nu is dat beeld bevestigd", zegt longarts Leon van den Toorn van het Rotterdamse Erasmus MC. "Als we willen dat we de komende maanden niet een aanhoudend probleem hebben in de ziekenhuizen, waar het nog steeds druk is, moeten we alles op alles zetten om het aantal gevaccineerden omhoog te brengen."

In veel grote steden wordt dat voornamelijk met mobiele prikbussen gedaan, voorlichting in eigen taal en inzet van sleutelfiguren in de eigen gemeenschap kunnen de vaccinatiegraad onder migranten vergroten. Medewerkers van de GGD gaan markten op of bezoeken kerken en moskeeën.

Het lijkt er dus op dat het uitsluiten van niet-gevaccineerden kan uitkomen op klachten van discriminatie of zelfs racisme.