Politiebonden dreigen met acties als waarnemers meegaan bij preventief fouilleren

De politiebonden dreigen met acties als de aangekondigde proef met waarnemers bij preventief fouilleren doorgaat. Dat staat in een brief die ze aan burgemeester Halsema hebben gestuurd.

De bonden stellen dat agenten door de politieke angst voor etnisch profileren onrecht aangedaan wordt. "De gemeenteraad en het college van B&W horen uit te gaan van het vakmanschap van agenten, totdat het tegendeel bewezen is."

Volgens de politiebonden zijn niet alleen Amsterdamse politiebonden onaangenaam verrast door de proef. "Ook elders in het land wordt gevreesd dat deze maatregel een voorbode is van meer bestuurlijke controle op het doen en laten van de politie."

Omstreden
Burgemeester Halsema heeft per brief gereageerd. "Voorop staat dat de driehoek (gemeente, politie en justitie, red.) een groot vertrouwen heeft in het vakmanschap van de politie", schrijft ze. "Er is enkel waardering voor de agenten die dagelijks hun persoonlijke veiligheid in de waagschaal stellen om de veiligheid van onze stad te vergroten. Daarover kan geen enkel misverstand bestaan."

"Dat kan heel goed samengaan met het besluit om burgers (tijdelijk) in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de wijze waarop agenten hun werk – in dit geval de gerichte wapencontroles – uitvoeren. Het is juist van belang dat burgers kunnen waarnemen hoe zorgvuldig de politie hierin opereert."

De proef is omstreden binnen de Amsterdamse gemeenteraad. Een meerderheid stemde tegen het invoeren van de proef, maar burgemeester Halsema zette het plan toch door. De fouilleeracties worden volgende week opnieuw besproken in een commissievergadering.

BIJ1 en NIDA zullen tijdens die vergadering voorstellen dat de bevoegdheid Halsema om die veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen ingetrokken wordt.