Nederland aan het werk voor evacuaties uit Kabul, procedures en tijdelijke regeling bekend

Nederland doet er alles aan om de evacuatie van mensen uit Afghanistan mogelijk te maken. De afgelopen dagen zijn hiervoor verschillende stappen gezet, maar de veiligheidssituatie in Kabul is fragiel.

Tot vorige week konden mensen nog via civiele luchtvaart naar Nederland komen. Nadat 2 geplande chartervluchten zijn geannuleerd omdat het niet veilig genoeg was om te landen, is voor militair transport gekozen.

Defensie plant momenteel met verschillende militaire vluchten. Gisteren zijn twee C-17 transportvliegtuigen ingezet vanaf de Heavy Airlift Wing in Papa, Hongarije. Nederland kan samen met andere NAVO-landen een beroep doen op deze strategische transportcapaciteit. Het eerste vliegtuig kon gisteren niet landen. De toestemming om te landen werd uitgesteld, omdat lokaal de prioriteit werd gegeven aan het invliegen van extra beveiliging.

Een tweede C-17 transporttoestel is vanavond geland op Kabul International Airport. Het vliegtuig is inmiddels opgestegen met ca. 40 mensen aan boord. Er zijn voor zover nu bekend geen Nederlanders of Afghanen aan boord.

Nieuw ambassadeteam en militaire beveiliging op weg
Vanochtend is een KDC-10 transportvliegtuig vanaf Vliegbasis Eindhoven vertrokken naar Kabul via een tussenstop in de regio. Aan boord zitten de Nederlandse ambassadeur, een consulair noodteam en 62 militairen die voor de force protection zorgen. Zij gaan onder leiding van de ambassadeur zo snel mogelijk op het vliegveld in Kabul verder om de evacuaties mogelijk te maken. De verwachting is dat zij morgenmiddag aan de slag kunnen op het vliegveld.

Verder is vanmorgen een C130-transportvliegtuig vanaf Vliegbasis Eindhoven vertrokken richting een land in de regio, met onderweg een tussenlanding. Dit toestel wordt met een andere C130 ingezet die al in de regio is. Dit is om een luchtbrug te vormen tussen Kabul International Airport en een veilig land in de regio.

Een Airbus A330-vliegtuig van de Multinational Multirole Tanker Transport Capability (MRTT) vertrekt naar verwachting morgen vanaf Eindhoven richting de regio. Aan boord zijn enkele artsen en verpleegkundigen van Defensie, zodat er op de opvanglocatie in de regio ook basis medische zorg aan evacués kan worden verleend. Het MRTT-vliegtuig kan daarna worden ingezet voor retourvluchten vanaf de opvanglocatie in de regio naar Nederland.

Situatie vliegveld
De situatie op het vliegveld is onoverzichtelijk en erg veranderlijk. Militairen van de Verenigde Staten hebben de beveiliging en coördinatie over de vluchten op zich genomen. De verwachting is dat de Nederlandse vluchten deze week kunnen landen, maar ook dat zijn ‘dagkoersen’. Op dit moment is het moeilijk om Afghanen van buiten het vliegveld toegang te geven tot het vliegveld. Zij krijgen nu geen toegang van de Amerikanen in verband met de veiligheid. Buitenlandse Zaken en Defensie werken hard om duidelijkheid te krijgen wanneer de beoogde evacués het vliegveld op kunnen.

Opvang
In de tussentijd heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid voorbereidingen getroffen voor de aankomst van Afghanen in Nederland. Defensie ondersteunt dit door het ter beschikking stellen van een opvanglocatie op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in de Marnewaard.

Procedure na evacuatie uit Afghanistan
Bij aankomst in Nederland is voor de groep mensen uit Afghanistan die ook in het bezit zijn van een Nederlands paspoort een aantal voorzieningen geregeld om hen op weg te helpen. Mensen met de Afghaanse nationaliteit worden bij aankomst in Nederland overgebracht naar de Willem Lodewijk van Nassaukazerne van het ministerie van Defensie in Zoutkamp. Daar wordt samen met het COA gezorgd voor begeleiding en noodopvang.

Voorzieningen mensen met een Nederlands paspoort
Bij aankomst op Schiphol en na registratie worden de mensen met een Nederlands paspoort, die geen huisvesting hebben, naar een opvanglocatie in de buurt van het vliegveld gebracht. Aan meegekomen familieleden zonder een Nederlands paspoort wordt waar nodig een visum voor kort verblijf verstrekt. Ook wordt indien nodig medische en psychishe hulp geboden.

Voor het (verdere) verblijf van de mensen met een Nederlands paspoort en eventuele familieleden zijn er drie mogelijkheden waarbij verplichte preventieve quarantainemaatregelen van toepassing zijn:

1. Er wordt zelf voor onderdak gezorgd, bijvoorbeeld bij familie of vrienden. Er wordt geen gebruikgemaakt van de opvangmogelijkheden.

2. Er wordt later voor eigen onderdak gezorgd. Er wordt tijdelijk gebruikgemaakt van de opvangmogelijkheden.

3. Er wordt gebruikgemaakt van de opvangmogelijkheden in Nederland.

Tijdelijke regeling
Voor de groep mensen uit Afghanistan met een Nederlands paspoort zijn de volgende zaken zijn geregeld:

  • een eenmalige tegemoetkoming voor de aanloopkosten;
  • een wekelijkse toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven;
  • de betaling van buitengewone kosten;
  • dekking van de kosten van medische verstrekkingen overeenkomstig een daartoe te treffen ziektekostenregeling;
  • een verzekering tegen de financiële gevolgen van wettelijke aansprakelijkheid.

Deze regeling geldt voor personen die niet over voldoende eigen middelen beschikken.