Gratis C19-zelftests voor mensen die zich niet kunnen laten vaccineren

Mensen die door hun kwetsbare gezondheid in thuisisolatie zitten of op medisch advies nog niet zijn ingeënt, kunnen sinds 28 juli gratis zelftests krijgen. Verstrekking vindt plaats via de regeling ‘Zelftesten bij thuisisolatie’. Dat is een aanvulling op de bestaande regeling voor de verstrekking van Persoonlijke Beschermingsmiddelen en de vergoedingsregeling is hetzelfde. Zo meldt Skipr.

Organisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte hebben hier met succes op aangedrongen bij VWS, zo laat Ieder(in) weten. De zelftest is bedoeld als extra veiligheidscheck. Mensen in thuisisolatie krijgen zo de mogelijkheid en wat extra zekerheid om contacten aan te gaan. Ze kunnen 25 zelftesten per maand bestellen, op naam bij hun eigen apotheek. Dit hoeft niet via de huisarts. De testen zijn bedoeld voor eigen gebruik, maar gezinsleden, zorgverleners, mantelzorgers en andere naasten mogen de zelftesten ook gebruiken. Ook kinderen tussen de 0 en 12 jaar met een kwetsbare gezondheid die vanwege hun leeftijd niet gevaccineerd worden, kunnen zo’n pakket laten ophalen.