Giro 777 open voor overstromingen Limburg

Het zuiden van Limburg wordt op dit moment getroffen door een zeer grote overstromingsramp door aanhoudende regen en uit hun oevers gebarsten rivieren. Het kabinet heeft het overstroomde gebied vandaag tot rampgebied verklaard en spreekt van een 'nationale ramp'. 

Vanuit de landelijke overheid is al duidelijk gemaakt dat bij de leniging van de nood een belangrijke rol voor de rijksoverheid is weggelegd. Ook is duidelijk dat veel schade niet verzekerbaar en dus ook niet verzekerd is.

Het Nationaal Rampenfonds heeft besloten om haar girorekening 777 (NL28 INGB 0000 000 777) open te stellen, zodat donaties ter leniging van de nood kunnen worden gedaan. Het NRF zal ontvangen gelden via een beoordelingscommissie toekennen aan gekwalificeerde herstelprojecten van maatschappelijke organisaties.