EU zet belastingplannen voor digitale heffing voorlopig in de ijskast

De EU-commissie heeft plannen opgeschort om techreuzen als Google, Amazon, Apple en Facebook meer belasting te laten betalen. De achtergrond is echter niet dat bedrijven 'gespaard' moeten worden. De reden voor de tijdelijke stopzetting van een EU-belasting voor techreuzenzijn inspanningen om een wereldwijde minimumbelasting in te voeren, aldus een woordvoerder van de Commissie.

Na de "buitengewone" doorbraak in de besprekingen van de ministers van Financiën op de G20 is besloten de werkzaamheden aan een voorstel voor een digitale heffing op te schorten. Recentelijk heeft vooral de VS aangedrongen op uitstel.

Geen dubbele lasten voor techbedrijven
Het gaat onder meer om de grote internet bedrijven, die tot nu toe over het geheel genomen weinig belasting betalen. Als er echter naast de minimumbelasting een digitale belasting zou worden geheven, zouden met name Amerikaanse techbedrijven twee keer belasting moeten betalen. De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, zei te hopen dat de internationale overeenkomst over een herverdeling van belastingrechten het mogelijk zou maken om bestaande digitale belastingen af te schaffen. Dergelijke belastingen bestaan momenteel bijvoorbeeld in Frankrijk, Spanje en Italië.

De financieel beleidswoordvoerder van de Groenen in het Europees Parlement, Sven Giegold, benadrukte dat het transatlantische partnerschap betekent dat we afzien van eigen Europese belastingplannen voor internetbedijven als de minimumbelasting zoals gepland wordt ingevoerd. De woordvoerder van de EVP-Fractie voor economisch beleid, Markus Ferber, zei: "Het grootste probleem met betrekking tot de belastingwetgeving in de EU zijn belastingovereenkomsten die individuele lidstaten zoals Luxemburg en Nederland onderhandelen met multinationale ondernemingen." Een extra belasting voor techreuzen mag er niet toe leiden dat de minimale belasting niet doorgaat.

G20 ministers van Financiën voor wereldwijde minimumbelasting
Tijdens de bijeenkomst van de ministers van Financiën van de G20 afgelopen zaterdag stonden vooraanstaande geïndustrialiseerde en opkomende landen achter het plan voor een wereldwijde minimumbelasting, gecoördineerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en ondersteund door meer dan 130 landen.

Eigenlijk wilde Brussel al in juli een voorstel voor de Europese digitale belasting indienen. Onlangs heeft Washington er echter herhaaldelijk op aangedrongen de plannen te laten vallen. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen benadrukte zondag dat een dergelijke belasting Amerikaanse bedrijven zou discrimineren en niet langer nodig zou zijn na het akkoord over de wereldwijde minimumbelasting.

VS achterdochtig over EU-plannen
De VS bekijken de plannen van de EU voor een digitale belasting met grote argwaan en reageerde met strafheffingen op een nationale digitale belasting in Frankrijk. Want vrijwel alle grote bedrijven in dit gebied komen uit de Verenigde Staten.

Het uitstel heeft echter ook gevolgen voor de plannen van de Commissie om met de digitale belasting een nieuwe inkomstenbron te ontwikkelen, die zal worden gebruikt om de gemeenschappelijke Europese schulden voor het Corona-hulpfonds van 750 miljard euro terug te betalen.