Greenpeace: antibioticaresistente bacteriŽn in tien van de 44 varkensvleesmonsters

Volgens een onderzoek van Greenpeace is varkensvlees uit de Duitse levensmiddelenhandel gedeeltelijk besmet met antibioticaresistente ziektekiemen.

Zoals de milieubeschermingsorganisatie aangeeft, werden in tien van de in totaal 44 monsters bacteriën aangetroffen die resistent zijn tegen veel voorkomende antibiotica. Het gezondheidsrisico van consumptie is laag, legt Greenpeace uit. De toename van antibioticaresistentie draagt er echter toe bij dat infectieziekten steeds moeilijker te behandelen zijn. 

"De vleesindustrie bevordert de toename van antibioticaresistentie", zegt Dirk Zimmermann, landbouwexpert van Greenpeace. “De dieren moeten beter worden verzorgd en minder dieren moeten houden. Alleen dan kan het antibioticagebruik in de stallen verder worden teruggedrongen."

"Het is een mijlpaal dat sommige supermarktketens nu uit het goedkope vleessysteem stappen", aldus Zimmermann. “Dit omvat ook eerlijke lonen voor boeren die overstappen op een meer soortspecifieke productie."

Greenpeace blijft de vleesindustrie monitoren. "Politici moeten wettelijk bindende veehouderij-etikettering invoeren voor alle vleesproducten in de detailhandel en catering", zegt Zimmermann. "Omdat niemand van ons de stille toename van antibioticaresistentie en de gevolgen ervan kan vermijden - ongeacht of we vlees consumeren of niet."

Varkenshouderij ( Foto: Pixabay)
Varkenshouderij ( Foto: Pixabay)