RIVM: COVID-19 kan in vliegtuig tot 3 rijen verder verspreiden

Als iemand die corona onder de leden heeft in een vliegtuig zit, zouden de mensen in de drie rijen ervoor en erachter het virus kunnen oplopen. Meer hierover bij het DvhN.

De virusdeeltjes kunnen zich waarschijnlijk niet verder verspreiden door het toestel, denken de onderzoekers. Mensen lopen volgens hen meer risico in ongeventileerde ruimtes die even groot zijn. Het RIVM en onderzoeksinstituut Koninklijke NLR hebben metingen gedaan met poppen in vliegtuigen. Het risico op besmetting neemt toe wanneer de besmettelijke passagier meer virusdeeltjes verspreidt dan gemiddeld. Men schat dat in elke 11 tot 33 vluchten een besmettelijke passagier aan boord  zou kunnen zijn.