OM: bij moskeeën bezorgde envelop met luier niet strafbaar

Begin april 2020 werd bij diverse moskeeën in Nederland een envelop bezorgd. In de envelop zat een in plastic gesealde babyluier met de tekst: “Paascadeau voor de JANKERDS in onze maatschappij!!”. In een aantal gevallen is gebleken dat in de luier een cartoon van de profeet Mohammed zat en versnipperde koranverzen. Er werden ongeveer tien aangiften gedaan. Het OM is van oordeel dat het met versturen van deze enveloppen geen strafbaar feit is gepleegd. Daarom zal het OM geen vervolging instellen.

De cartoon en de versnipperde koranverzen zijn een vorm van kritiek op de islam. In Nederland is het uiten van kritiek op of het beledigen van een godsdienst vanwege de vrijheid van meningsuiting niet strafbaar. Ook niet als dit op zo’n manier gebeurt dat de aanhangers van die godsdienst zich hierdoor geraakt voelen. 

De (tekst op de) babyluier gaat volgens het OM niet over de islam, maar over moslims. Toch is ook dit niet strafbaar. De uitlating is niet heftig genoeg om de drempel te halen van een strafrechtelijke belediging. Ook kan het worden gezien als kritiek op gedrag, hetgeen niet strafbaar is. Tot slot kan de uitlating worden geplaatst in het debat over de toelaatbaarheid van het beledigen van de profeet Mohammed en is de uitlating niet onnodig grievend. In een democratische rechtsstaat is het van belang dat er veel ruimte is om uitlatingen te doen, ook als deze kwetsen, verontrusten of choqueren. 

In de media is de envelop ook wel beschreven als een dreigbrief. Er is geen sprake van een strafrechtelijke bedreiging, aangezien de envelop geen uitlatingen bevat die impliciet of expliciet dreigen met enig misdrijf.  

De aangevers zijn over de beslissing geïnformeerd in deze brief, waarin uitgebreider is beschreven welke overwegingen hebben geleid tot de conclusie van het OM.