Brussels nieuwste speeltje: EU-ID, digitale portemonnee voor iedere Europeaan

Europa komt met een nieuw speeltje: een digitale portemonnee waarmee we straks in elk Europees land bijvoorbeeld een flat kunnen huren of een bankrekening openen. Ook telecom-, transport- en energiebedrijven zijn verplicht betaling via deze digitale portemonnee te aanvaarden. Meer hierover in het AD.

Burgers kunnen met een druk op de knop op hun telefoon hun identiteit bewijzen en elektronische documenten delen vanuit hun Europese digitale identiteitsportefeuille (EU-ID)

De EU-ID, in de vorm van een app, geeft toegang tot (buitenlandse) overheidsinstanties, maar net als in een fysieke portemonnee kunnen we er naast onze ID-kaart ook een rijbewijs, diploma’s of bijvoorbeeld medische gegevens in plaatsen. De gebruiker bepaalt zelf welke gegevens hij erin gaat bewaren, Europa staat wel in voor de bescherming ervan.

Het gebruik van de EU-ID zal niet worden verplicht – ‘nooit’, zegt Europa zelfs – maar Vestager en Breton gaan er toch van uit dat de digitale knip tegen 2030 tot de reguliere uitrusting van zo’n 80 procent van de bevolking behoort. Het gebruiksgemak moet mensen verleiden tot het in gebruik nemen.

Het Europese kader voor digitale identiteit
Krachtens de nieuwe verordening zullen de lidstaten burgers en bedrijven digitale portemonnees aanbieden die hun nationale digitale identiteit kunnen koppelen aan bewijs van andere persoonlijke kenmerken (bijvoorbeeld rijbewijs, diploma's, bankrekening). Deze portemonnees kunnen worden verstrekt door overheidsinstanties of door particuliere entiteiten, op voorwaarde dat ze door een lidstaat worden erkend.

De nieuwe Europese digitale identiteitsportefeuilles zullen alle Europeanen in staat stellen om online toegang te krijgen tot diensten zonder gebruik te hoeven maken van privé-identificatiemethoden of onnodig persoonlijke gegevens te delen. Met deze oplossing hebben ze volledige controle over de gegevens die ze delen.

De Europese digitale identiteit wordt:

  • Beschikbaar voor iedereen die er gebruik van wil maken: elke EU-burger, ingezetene en bedrijf in de Unie die gebruik wil maken van de Europese digitale identiteit kan dit doen.
  • Breed inzetbaar: de Europese digitale-identiteitsportefeuilles zullen breed inzetbaar zijn als een manier om gebruikers te identificeren of om bepaalde persoonlijke eigenschappen te bewijzen, met het oog op toegang tot openbare en particuliere digitale diensten in de hele Unie.
  • Gebruikers in controle over hun gegevens: de Europese digitale identiteitsportefeuilles zullen mensen in staat stellen te kiezen welke aspecten van hun identiteit, gegevens en certificaten ze delen met derden, en dit delen bij te houden. Gebruikerscontrole zorgt ervoor dat alleen informatie die moet worden gedeeld, wordt gedeeld.

Om het zo snel mogelijk te realiseren, gaat het voorstel vergezeld van een aanbeveling. De Commissie verzoekt de lidstaten om tegen september 2022 een gemeenschappelijk instrumentarium op te stellen en onmiddellijk met de nodige voorbereidende werkzaamheden te beginnen. Deze toolbox moet de technische architectuur, standaarden en richtlijnen voor best practices bevatten.