Door klimaatverandering verdampt er meer water op aarde

Een onderzoeksteam schrijft in het tijdschrift Nature dat de verdamping op land sinds 2003 met tien procent is toegenomen. Dat is bijna twee keer zoveel als eerder werd aangenomen. Dat bewijzen de onderzoekers met de gegevens van aardobservatiesatellieten, die het zwaartekrachtsveld van de aarde meten.

Het onderzoeksteam benadrukt dat natuurlijke klimaatschommelingen ook de verdamping vergroten, bijvoorbeeld het fenomeen El Niño. Als je dergelijke effecten buiten beschouwing laat, blijft de opwarming van de aarde nog steeds de grootste factor die de toename van waterverdamping veroorzaakt. Hogere verdamping heeft een effect op de watercyclus van de planeet.