Europees Hof: corona-avondklok geen schending van het recht op vrijheid

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft een corona-avondklok van enkele weken verenigbaar verklaard met het recht op vrijheid.

In hun oordeel over een zaak uit Roemenië oordeelden de rechters uit Straatsburg dat de aldaar genomen maatregel op geen enkele manier huisarrest voor de eiser betekende. In uitzonderlijke gevallen had hij immers op elk moment zijn appartement kunnen verlaten. Er is dus geen sprake van schending van de individuele vrijheid. Het Hof heeft het beroep unaniem als niet-ontvankelijk verklaard. De klacht werd ingediend door een Roemeens lid van het EU-parlement van een eurosceptische groep rechtse conservatieven. Volgens de klager was de 52 dagen durende lockdown tussen maart en mei 2020 in zijn land een detentie die hem persoonlijk raakte.