Landbouwpartijen vragen formerende partijen om LandbouwImpuls

LTO Nederland heeft samen met FrieslandCampina, Cosun, Agrifirm en Vion suggesties aangedragen voor het regeerakkoord 2021-2025. Vanmiddag ontving informateur Mariëtte Hamer deze handreiking van de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Voor Nederland moet dit resulteren in een gezonde landbouw, gezond voedsel en gezonde mensen. Voor boeren en tuinders betekent dit beleid gericht op de blijvers met de sector zelf aan het stuur.

Ruimtelijke LandbouwImpuls
Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland: “Als agrarische sector staan we midden in de samenleving. We voorzien in gezond vers voedsel en een groene omgeving. We nemen met dit voorstel het initiatief tot een toekomstgerichte sector die ertoe doet. We vragen daarvoor de formerende partijen om deze handreiking op te pakken.” Centraal in de brief aan de informateur staat de LandbouwImpuls. Een impuls van €2 miljard in de leefbaarheid van het landelijk gebied. De inzet is structuurversterking van de agrarische sector in combinatie met andere ruimtelijke en maatschappelijke opgaves. Dit kan gaan om herverkaveling, maar ook investeren in noodzakelijke infrastructuur, zoals het elektriciteitsnetwerk en snel internet voor precisielandbouw. Gezien de druk op de openbare ruimte vragen de landbouworganisaties om meervoudig grondgebruik, bijvoorbeeld door duurzame energie en voedselvoorziening te combineren.

Gezond voedsel als hoeksteen van preventiebeleid
Het belang van vers en gezond voedsel is afgelopen jaar onverminderd naar voren gekomen. Gezonde en verse producten kunnen de hoeksteen worden in het voorkomen van welvaartsziekten zoals obesitas en diabetes. De landbouworganisaties vragen om nog sterkere samenwerking tussen de overheid en bedrijfsleven om de consument te informeren, standaarden te zetten en te zorgen dat Nederland verzekerd is van een hoogwaardige voedselvoorziening. Op Europees niveau dienen consumenten eenduidig geïnformeerd te worden over de afkomst van het product en de wijze hoe dat product tot stand is gekomen.

Beleid voor blijvers en middengroep met de sector zelf aan het stuur
In het verleden werd agrarisch beleid dichtgeregeld met rigide beleid dat tot achter de komma werd voorgeschreven. Met de komst van een nieuw kabinet vragen de landbouworganisaties om vertrouwen en vrijheid om de doelen te bereiken die de maatschappij en politiek stellen. Het vakmanschap van de boer en tuinder moet centraal staan. Ontwikkeling van sensor- en datasystemen helpt om te monitoren of een individueel bedrijf de doelen haalt. Ook worden de formerende partijen opgeroepen om snel werk te maken van de invoering van de fiscale klimaat- en calamiteitenreserve. Deze reserve moet agrarische ondernemers in staat stellen financiële buffers op te bouwen om klimaat- en marktverstoringen op te vangen met winst uit betere tijden.

Lees hier de brief aan de informateur