Militairen Afghanistan waarschijnlijk in juli thuis

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de militairen die in Afghanistan zijn voor de NAVO-missie Resolute Support uiterlijk in juli terug in Nederland. De afbouw van de internationale missie startte op 1 mei en is volgens secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO binnen enkele maanden afgerond.

De Nederlandse stafofficieren die op het NAVO-hoofdkwartier in de Afghaanse hoofdstad Kaboel werkten, zijn inmiddels terug in Nederland. De overige militairen in Mazar-e-Sharif keren volgens de huidige planning tussen nu en juli terug. Een team specialisten zorgt samen met logistiek personeel voor het terugbrengen van het materieel. Nederland voert deze zogenoemde redeployment uit met eigen en externe luchttransportcapaciteit. In het laatste geval verzorgen de coalitiepartners of commercieel ingehuurde partijen de verplaatsing.

Ter versterking van de beveiliging heeft Defensie onlangs zo’n 80 extra militairen ingezet. Zij zijn op 30 april gestart met hun werk. Ze dragen bij aan de veilige en ordelijke afbouw van de missie binnen Noord-Afghanistan. Nederland werkt hier nauw samen met Duitsland dat de missie daar leidt. Daarnaast kan Nederland tot het laatste moment rekenen op Amerikaanse ondersteuning en bescherming.

Veiligheidssituatie
Op 1 mei verstreek de deadline voor de terugtrekking van alle buitenlandse militairen uit Afghanistan. Die datum spraken de Verenigde Staten en de Taliban af in hun akkoord van februari 2020. De Taliban ziet de aanwezigheid van buitenlandse troepen na deze datum als een schending van het akkoord. De Taliban voeren nog geen grootschalige aanvallen op coalitietroepen uit. Dit is echter geen garantie dat de redeployment van westerse troepen geweldloos zal verlopen.

De afgelopen weken lag het algehele geweldsniveau in Afghanistan onverminderd hoog. De Taliban voeren de druk op de Afghaanse veiligheidstroepen in vrijwel heel het land verder op. Ook in de omgeving van Mazar-e-Sharif voeren de Taliban de druk op Afghaanse troepen op. Vanwege het einde van de Ramadan is een 3-daagse staakt het vuren afgekondigd. De verwachting is dat de Taliban hun aanvallen tegen Afghaanse troepen daarna sterk opvoeren.