Daling asielzoekers en nareizigers in eerste kwartaal

Het aantal mensen dat in het eerste kwartaal van 2021 een eerste asielverzoek heeft ingediend, is gedaald naar iets meer dan 2.700. De meeste eerste asielverzoeken (1.025) werden in de maand maart gedaan. Het aantal nareizigers daalde in het eerste kwartaal naar bijna 1.500. Dat meldt het CBS op basis van de laatste asielcijfers van het IND.

In het eerste kwartaal van 2021 werden er 2.735 eerste asielverzoeken gedaan, ongeveer 30 procent minder dan in het laatste kwartaal van 2020 en bijna 39 procent minder dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Toen deden 4.470 mensen een eerste asielverzoek. De maanden januari en februari hadden toen nog een relatief hoog aantal asielverzoeken.

Halverwege maart 2020 deed de coronacrisis van zich spreken, wat leidde tot een daling van het aantal aanvragen in maart en de maanden erna. Corona bleef zeer waarschijnlijk van invloed op het aantal verzoeken. Weliswaar nam het aantal asielverzoeken in het derde kwartaal van vorig jaar weer toe, het bleef onder het niveau van 2019.

In het eerste kwartaal van 2021 bleef het aantal asielverzoeken laag. In februari was het aantal asielverzoeken het laagst in dit kwartaal (790).

Bijna 1 op de 3 asielzoekers komt uit Syrië
Net zoals in de voorgaande kwartalen vormden Syriërs ook in het eerste kwartaal van 2021 de grootste groep asielzoekers met 900 eerste aanvragen. Dat is 28 procent (345 aanvragen) minder dan in het laatste kwartaal van 2020. Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder was de afname 18 procent (-195 aanvragen). Na Syriërs vormden Algerijnen en Marokkanen met 260 en 185 asielaanvragen de grootste groepen.

Van verreweg de meeste nationaliteiten nam het aantal asielaanvragen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2020 af. Het sterkst was de daling van het aantal eerste asielverzoeken van mensen met een Turkse nationaliteit (-60 procent) en Algerijnse nationaliteit (-34 procent).

Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 is de daling van asielzoekers met de Iraanse (-76 procent), Turkse (-62 procent) en Nigeriaanse (-52 procent) nationaliteit het meest in het oog springend.

Daling aantal nareizigers
Het aantal nareizigers is in het eerste kwartaal van 2021 gedaald naar 1 495, 11 procent minder dan een kwartaal eerder. Toch is het niveau hoger dan in de eerste kwartalen van 2019 en 2020 toen er 845 en 1 065 familieleden naar Nederland kwamen.

Van de nareizigers in het eerste kwartaal 2021 had ongeveer de helft de Syrische nationaliteit (760). Daarnaast werden vooral asielvergunningen verleend aan nareizigers met de Jemenitische (195) en Turkse (175) nationaliteit. Het aantal nareizigers met de Turkse nationaliteit is daarmee bijna 9 keer zo groot als een kwartaal eerder en 3 keer zo groot als in hetzelfde kwartaal van 2020.