Wilders wil dat leden kabinet strafrechtelijk vervolgd worden in toeslagenaffaire

Ter lering ende vermeack: Deze brief, van Geert Wilders verzonden aan de voorzitter van de Tweede Kamer, ontvingen wij gisterenavond laat nog in de mail. 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 april 2021

Heden ontving de Tweede Kamer notulen van de ministerraad over de toeslagenaffaire.

Uit deze documenten blijkt dat de ministerraad de Tweede Kamer bewust het door de Kamer verzochte feitenrelaas niet heeft verstrekt.

Op basis van de geopenbaarde notulen stellen wij vast dat de leden van de ministerraad in strijd hebben gehandeld met artikel 68 Grondwet en derhalve op basis van artikel 355 lid 4 Wetboek van Strafrecht jo artikel 7 van de Wet ministeriële verantwoordelijkheid strafrechtelijk vervolgd dienen te worden.

Het opzettelijk nalaten uitvoering te geven aan de bepalingen van de Grondwet is een ambtsmisdrijf. Wij dienen daarom op grond van het genoemde artikel 7 van de wet ministeriële verantwoordelijkheid een aanklacht in tegen de leden van het kabinet en verzoeken wij u de Kamer in overweging te geven deze aanklacht te onderzoeken.

Hoogachtend,

Geert Wilders
Fleur Agema
Gidi Markuszower
Leon De Jong
Sietse Fritsma