EMA: bloedproblemen als zeldzame bijwerking in bijsluiter Janssen COVID-19-vaccin

Trombose en een tekort aan bloedplaatjes moeten worden beschouwd als zeer zeldzame bijwerkingen van het coronavaccin dat door het Nederlandse bedrijf Janssen ( Johnson & Johnson) is ontwikkeld. In de bijsluiter van het vaccin moet daarom een waarschuwing worden opgenomen voor de zeer kleine kans op deze ernstige bloedproblemen. Tot die conclusie is het veiligheidscomité van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) gekomen. Het EMA zegt er wel meteen bij dat de voordelen van het vaccin nog altijd zwaarder wegen dan de risico’s. Zo meldt Skipr.

Het comité heeft nader onderzoek gedaan naar acht meldingen uit de Verenigde Staten over mensen die kort na hun coronaprik werden getroffen door een gevaarlijke combinatie van trombose (stolselvorming) en een te laag aantal bloedplaatjes. Eén vrouw overleed door bloedstolsels in haar hersenen. In totaal hebben bijna 7 miljoen Amerikanen het in Leiden ontwikkelde vaccin gekregen.

De gezondheidsautoriteiten besloten uit voorzorg tot een prikpauze nadat zeker zes mensen na vaccinatie te maken kregen met een zeer zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels en een laag aantal bloedplaatjes. Een vrouw overleed en een andere raakte in kritieke toestand. Onderzocht wordt of er een verband is met het vaccin. In de VS kregen bijna 7 miljoen mensen het al toegediend. In Europa heeft Janssen de uitlevering van het vaccin opgeschort tot het onderzoek van de EMA was afgerond, de leveringen zullen nu hervat worden.

Het coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson (J&J) was in het eerste kwartaal goed voor een omzet van 100 miljoen dollar. Vooralsnog is het vaccin alleen in de Verenigde Staten ingezet. J&J verklaarde eerder al dat het vaccin zonder winstoogmerk beschikbaar zal zijn tot het einde van de pandemie. Met een omzet van 100 miljoen dollar draagt het coronavaccin maar mondjesmaat bij aan de omzetgroei van de onderneming. Meer hierover in Skipr.