‘Zorgverzekeraars schenden afspraken over afbouw depressiva’

Veel patiënten die niet meer depressief zijn, blijven antidepressiva gebruiken. Om ervan af te komen, heeft een deel van de patiënten pillen in lagere doseringen nodig, maar die worden niet vergoed door de meeste zorgverzekeraars. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) zegt tegen Zembla dat de verzekeraars afspraken daarover niet nakomen.

Zogeheten afbouwmedicatie, met lagere doses, wordt door farmaceutische bedrijven niet verkocht. Eén Nederlandse apotheek, de Regenboog Apotheek in Bavel, biedt wel afbouwschema’s aan en verpakt de medicijnen in zogenoemde ‘taperingstrips’. De afbouwmethode wordt tot nu toe alleen door de kleine verzekeraars DSW en Eno vergoed. De vier grootste verzekeraars, Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis, doen dat niet. Volgens hen is er nog altijd onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor. Meer hierover bij Skipr.