Burgemeesters vier grote steden tegen langere lockdown: 'Open in ieder geval de terrassen'

De vier grote steden  Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam doen een klemmend beroep op het demissionaire kabinet om toch tot versoepelen over te gaan. Ze roepen het kabinet op om de buitenruimten, inclusief de terrassen, toegankelijk te maken. Zo meldt het DvhN.

"In de dichtbevolkte gebieden hebben inwoners de buitenruimte hard nodig; zij eigenen zich deze ook toe als het weer beter wordt”, meldt de voorzitter van de G4, de Haagse burgemeester Jan van Zanen. "Daarmee wordt handhaving onhaalbaar en komt het lokale gezag ongewild tegenover zijn eigen inwoners te staan”.