We mogen op 17 en 18 april weer bijen tellen. Gaan we het record van 2020 verbeteren?

Wat groeit, bloeit en vliegt er door onze tuinen? Volgend weekend kunnen we weer meedoen aan de Nationale Bijentelling. Ook in Drenthe en Groningen komen mensen in actie voor de bedreigde bij, waarvoor gebrek aan voedsel de grootste bedreiging is.

Op www.nationalebijentelling.nl staat een telformulier, een zoekkaart en een bijengids waarmee twintig veelvoorkomende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen herkend kunnen worden. "Mensen hoeven geen ervaring te hebben en het kost maar een half uurtje", zegt bijenexpert Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe. Meer hierover bij DvhN.

Waarom bijen tellen?
Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek. In Nederland komen bijna 360 bijensoorten voor. Ruim de helft daarvan is bedreigd.
Bijen zijn belangrijk voor bestuiving. “80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% van onze wilde planten worden bestoven door bijen en andere insecten”, aldus Koos Biesmeijer, bijenexpert bij Naturalis. “Onderzoekers gebruiken de resultaten van de Nationale Bijentelling om te zien waar de verschillende bijensoorten voorkomen in Nederland en of die aantallen toe- of afnemen.”

Onderzoek
Vorig jaar in 2020 deden ruim 10.000 mensen mee aan de Nationale Bijentelling. In totaal telden zij – ondanks de wolken dat weekend – ruim 130.000 bijen. “Het zou geweldig zijn voor het onderzoek als er ook dit jaar weer van veel mensen tellingen binnen komen”, aldus Biesmeijer. Hij geeft aan dat zo’n 5 jaar achter elkaar moet worden geteld, om trends in bijenpopulaties van tuinen helder te krijgen en invloeden zoals weer uit te kunnen sluiten.