Windmolens op zee kunnen tot 300 meter hoog worden

De turbines in het toekomstige windpark ten noorden van de Waddeneilanden (ruim 60 km boven Schiermonnikoog) kunnen tot 300 meter hoog worden. Dat is twee keer zo hoog als die in het bestaande windpark Gemini.

De komende maanden wordt een vooronderzoek uitgevoerd naar het nieuwe windpark in de Noordzee, dat in 2027 in bedrijf moet zijn. Hierin worden allerlei mogelijke indelingen op een rij gezet. Qua tiphoogte zijn windmolens in beeld van 189 tot 304 meter. Meer hierover in de LC.