Segers: "CU niet in nieuw kabinet met Rutte"

ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers heeft laten weten niet aan een nieuw kabinet deel te willen nemen met Mark Rutte als premier. De gebeurtenissen van afgelopen maken dat onmogelijk volgens de CU-fractievoorzitter.

"We willen een andere politieke cultuur, van eerlijkheid en van macht die zich door kritische Kamerleden laat controleren. Ook gezien de reacties van premier Rutte op de gebeurtenissen van de afgelopen anderhalve week – zowel voor, tijdens als na het debat – groeide bij ons als fractie de overtuiging dat Mark Rutte niet de drager van die nieuwe cultuur kan zijn", zo laat Segers in een verklaring weten.

In een lang verhaal blikt Segers terug op de bewogen afgelopen week. Daarin geeft de parlementariër ook aan waardering te hebben voor Rutte maar hem niet al aangewezen man te beschouwen voor de komende jaren. "Bij alle waardering die er óók is voor hem en na jaren waarin we heel vaak goed hebben samengewerkt, is er in deze affaire ook bij ons iets heel helder geworden. Het vertrouwen dat hij die andere cultuur kan vormgeven en dragen, is er bij de fractie niet." 

"Als ChristenUnie stonden we al niet vooraan bij de formatie. We zijn de tiende partij en er zijn vele grotere partijen met een grotere verantwoordelijkheid om daarin het voortouw te nemen. Maar vandaag willen we ook duidelijk maken dat wij als partij geen deel kunnen uitmaken van een vierde kabinet-Rutte. Dat zeggen we niet lichtvaardig, maar het is een overtuiging die deze week steeds sterker werd en nu tot dit verstrekkende besluit heeft geleid", zo vult de CU-voorman aan.

Met de bijbel in de hand beschouwt Segers de ontstane situatie. "Ik schreef het al, het is Stille Zaterdag. Een dag van inkeer en bezinning. Dat is wat we allemaal nu nodig hebben. Het vertrouwen tussen politici is geschonden, maar vooral het vertrouwen tussen kiezers en gekozenen is ernstig geschaad. Dat vraagt om reflectie, herstel en nieuwe keuzes. Vandaag proberen wij daar een bijdrage aan te leveren en ook de komende tijd zullen we ons daar met hart en ziel voor blijven inzetten. Want ons werk staat of valt met vertrouwen."