Ministers gaan toch digitaal vergaderen

Afgelopen dinsdag legde premier Mark Rutte nog uit dat de ministerraad digitaal houden erg lastig was maar de recente besmettingen van diverse bewindslieden noopt de minister president deze opvatting toch (tijdelijk) bij te stellen.

Omdat we het nooit zo mooi kunnen omschrijven als het ministerie van Algemene Zaken zelf is hier hun persbericht: "Gezien het feit dat er bij enkele bewindspersonen besmettingen zijn vastgesteld, heeft de minister-president besloten tot een grotere terughoudendheid bij het organiseren van fysieke bijeenkomsten. De vergaderingen van de ministerraad kunnen volgens de coronarichtlijnen worden gehouden, maar uit voorzorg is besloten om vergaderingen van de ministerraad voorlopig via communicatietechnologie te laten plaatsvinden."