Bepaalde bomen kunnen de lucht vervuilen

Bepaalde bomen kunnen bijdragen aan een hogere hoeveelheid van schadelijk fijn stof in de lucht.

Volgens een studie van de University of California in Berkeley geven boomsoorten zoals de Mexicaanse waaierpalm zogenaamde organische aerosols af. De hoeveelheid die hiervan vrijkomt in de lucht neemt toe als de temperaturen oplopen. De onderzoeken zijn gedaan in de omgeving rondom  Los Angeles, waar deze palmboom veel voorkomt in tuinen en in openbaar groen langs de wegen. De aerosolen vormen net als de uitlaatgassen van auto's fijnstof, wat op zijn beurt het risico op hart- en vaatziekten en luchtwegaandoeningen doet verhogen.

Volgens de Amerikaanse studie kan ongeveer 25 procent van de fijnstof-aerosols in Los Angeles worden herleid tot planten en bomen. De onderzoekers raden aan om in de toekomst andere soorten te planten.