Halsema zet door: 'preventief fouilleren in risicogebieden'

Als het aan burgemeester Femke Halsema ligt, vinden er straks in vijf buurten in de hoofdstad fouilleeracties plaats. De controles vinden, zoals eerder al gemeld werd, plaats op "aselectieve wijze".

Dat heeft Halsema vanmiddag in een brief aan de gemeenteraad laten weten. Het gaat om Bijlmer-Centrum (Zuidoost), Burgwallen Nieuwe-Zijde (Centrum), Geuzenveld (Nieuw-West), de Dapperbuurt (Oost) en de Waterlandpleinbuurt (Noord).

Incidenten met wapens
Deze vijf buurten zijn zogenoemde veiligheidsrisicogebieden. Dat betekent dat er vaak incidenten plaatsvonden waarbij er een wapen gebruikt is of er sprake was van onveiligheid, dat er "een relatief hoge mate van ervaren onveiligheid" is en dat er veel meldingen van slachtoffers van geweld zijn binnengekomen.

Per veiligheidsrisicogebied vinden er in een periode van zes weken maximaal vijf dagen fouilleeracties plaats. Dat kunnen aaneengesloten dagen of afzonderlijke dagen zijn. De controles kunnen zonder aankondiging worden uitgevoerd.

Kinderen
Kinderen die jonger dan twaalf zijn, gezinnen en 65-plussers worden niet gefouilleerd. Verder zijn er geen selectiecriteria. Wie wel gefouilleerd wordt, krijgt uitgelegd wat het doel en de reden van het fouilleren is en krijgt een folder met informatie over de proef mee. Ook tassen en auto's mogen doorzocht worden.

Het is nog niet duidelijk wanneer de proef van start gaat. Dat kan namelijk pas als de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus versoepeld worden.

Kritiek
Een deel van de gemeenteraad heeft de afgelopen jaren veel kritiek gehad op het plan voor fouilleeracties. Zo vond GroenLinks dat het aanwijzen van de gebieden, wat vandaag dus is gebeurd, "stigmatiserend" kon zijn. Halsema schrijft dat ze na de proef met de gemeenteraadsleden, die als waarnemer aanwezig mogen zijn, in gesprek wil gaan.

Ook wordt het plan waarschijnlijk met de politieke partijen besproken tijdens de commissie Algemene Zaken op 8 april.