Universiteit Eindhoven mag bij vacatures discrimineren op geslacht

In 2019 begon de Technische Universiteit van Eindhoven (TU/e) een programma waarbij voor vacatures alleen vrouwen in aanmerking kwamen. Het College voor de Rechten van de Mens vond dit programma in 2020 disproportioneel. Na een kleine aanpassing in de criteria mag de TU/e dan toch verder met dit voor mannen discriminerende programma.

Het Irène Curie Fellowshipprogramma (ICF) is nu zodanig aangepast dat een vacature alleen in aanmerking komt als binnen een faculteit het aandeel vrouwen in een bepaalde functiegroep (universitair docent, universitair hoofddocent of hoogleraar) minder is dan dertig procent. Als tweede criterium wordt van de 'in aanmerking komende vacatures' dertig tot vijftig procent in het ICF-programma opgenomen.

Op vacatures in dit ICF-programma mogen in de eerste zes maanden van de werving alleen vrouwelijke kandidaten reageren. Het programma zal in ieder geval lopen tot 2024, met jaarlijkse evaluaties.

"We zijn zeer verheugd dat we dit succesvolle programma nu kunnen voortzetten”, zegt TU/e-voorzitter Robert-Jan Smits. “Ons doel blijft dat binnen vijf jaar minimaal dertig procent van de wetenschappelijke staf vrouw is. Want bij dat percentage wordt een minderheid niet meer als minderheid ervaren. De minderheid voelt zich vrijer om bij te dragen en heeft de positie en invloed die ze verdient."

In de praktijk betekent het dat na de aanpassing van het beleid minder dan de helft van de vacatures voor de vaste wetenschappelijke staf in het Irène Curie Fellowshipprogramma valt. Bij de start van het programma, in 2019, was dat nog honderd procent.

Volgens het College staat de mate waarin mannen worden uitgesloten door de maatregel nu in een evenredige verhouding tot het doel dat wordt nagestreefd. Mocht de instroom van vrouwelijke werknemers niet snel genoeg gaan, dan geeft het College alsnog toestemming om het percentage van 'criterium 1' naar boven bij te stellen.

Het programma duurt in totaal vijf jaar en heeft betrekking op alle, naar schatting honderdvijftig, wetenschappelijke vacatures.