Foodwatch eist einde aan sponsoring EU door bedrijfsleven

Verschillende foodwatch-kantoren hebben samen met andere maatschappelijke organisaties de krachten gebundeld. De voedselwaakhond wil dat regeringen van Europese lidstaten een einde maken aan bedrijfssponsoring van de voorzitterschappen van de Raad van de Europese Unie.

Drie Europese maatschappelijke organisaties (foodwatch, Corporate Europe Observatory en Climáximo) hebben felle kritiek geuit op de aanhoudende praktijk waarbij multinationals de voorzitterschappen van de Raad van de Europese Unie sponsoren.

De organisaties vragen het huidige Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, onder leiding van premier António Costa, en de EU-ambassadeurs van de 27 lidstaten een duidelijk verbod op dergelijke sponsoring in te stellen. Zo’n verbod moet ervoor zorgen dat mogelijke belangenconflicten worden vermeden. Daartoe is vandaag een gezamenlijke online petitie gelanceerd.

"Vervuilende energiebedrijven, junkfood-fabrikanten, technologiereuzen en luxe automerken sponsoren al jaren het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Deze dubieuze praktijk gaat nog altijd door. Voor dergelijke sponsoring is helemaal geen plaats", zegt campagneleider Vicky Cann van Corporate Europe Observatory (CEO), een in Brussel gevestigde non-profit onderzoeks- en actiegroep.

"Het huidige EU-voorzitterschap van de Raad, de Portugese regering, heeft onlangs sponsordeals gesloten met Sumol + Compal, de distributeur van PepsiCo in Portugal. En met The Navigator Company, een papierproducent die in verband wordt gebracht met monocultuurplantages en bosbranden in Portugal en met landroof in Mozambique", voegt Manuel Araújo van Climáximo toe, een Portugese organisatie van activisten voor klimaatrechtvaardigheid. "Het is volstrekt onaanvaardbaar dat EU-regeringen sponsordeals sluiten met bedrijven die ambitieuze EU-lobbyagenda's hebben, en waarvan de producten in directe tegenspraak zijn met het Europese beleid dat wordt ontwikkeld", vervolgt Araújo.

"De Green Deal van de EU, de Farm to Fork-strategie en het EU-plan voor kankerbestrijding erkennen allemaal dat wat we consumeren directe gevolgen heeft voor de gezondheid en het milieu. En toch worden bedrijven die met suiker volgestopte frisdranken produceren actief gepromoot door onze beleidsmakers", voegt campagneleider Suzy Sumner van de Europese consumentenorganisatie foodwatch toe.

Vorig jaar had foodwatch met een officiële klacht bij de Europese Ombudsman Emily O'Reilly al succes: de ombudsman was het ermee eens dat deze sponsordeals met bedrijven reputatierisico’s vormen voor de EU, en dat er richtlijnen moesten komen. Een half jaar later hebben de regeringen van de EU-lidstaten helaas nog steeds geen overeenstemming bereikt over de richtlijnen. Bovendien lijken ze vastbesloten om het toch al problematische voorstel dat op tafel ligt af te zwakken. De zwakke richtsnoeren worden binnenkort besproken op een vergadering van de EU-ambassadeurs in de Raad, COREPER.

Corporate Europe Observatory, Climáximo en foodwatch roepen de premier van het huidige EU-voorzitterschap, António Costa van Portugal, en de ambassadeurs van alle EU-lidstaten op om de juiste beslissing te nemen en alle toekomstige sponsorovereenkomsten te verbieden.

"Het is eenvoudig: de enige richtlijn die nodig is, is geen sponsordeals tussen bedrijven en de regeringen die het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bekleden", concludeert foodwatch.