Ruim 90 procent senioren heeft zorgen over pensioen

Het gros van alle ouderen maakt zich (grote) zorgen over het pensioen. Liefst negen van de tien mensen maken zich er druk om, blijkt uit een peiling van 50PLUS onder ruim zevenhonderd personen. Ruim 61 procent daarvan geeft aan zelfs heel grote zorgen over z’n pensioen te hebben.

Liane den Haan, lijsttrekker van 50PLUS: “Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich zorgen maken over hun koopdracht en hun pensioen. Als je gepensioneerd bent, heb je nauwelijks mogelijkheden om je inkomen te vergroten, terwijl je wel merkt dat de meeste kosten stijgen. Denk aan de hogere huurprijzen, de stijging van de energiekosten en van de gemeentelijke lasten. Die laatste zijn zelfs nog nooit zoveel gestegen als dit jaar! En dan heb ik het nog niet over de boodschappen die steeds duurder worden.”

Sombere teneur
50PLUS vroeg in de peiling of mensen kunnen aangeven hoe hun pensioen (of pensioenopbouw) en daarmee hun koopkracht zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Ook hier is de teneur somber: bijna 92 procent stelt dat het pensioen en de koopkracht zijn gedaald. Liefst 61,8 procent geeft aan dat hun koopkracht zelfs sterk is gedaald. Slechts 1,5 procent constateert dat hun koopkracht gestegen is.

Koopkracht gedaald
Aan de mensen die aangaven dat hun pensioen en koopkracht zijn gedaald, vroegen we of ze kunnen inschatten hoe groot die daling is. Meer dan een kwart van de respondenten (26,5 procent) denkt dat hun koopkracht is gedaald met 16 tot en met 20 procent. En ruim 27 procent van de deelnemers aan de peiling ziet een koopkrachtdaling van meer dan 20 procent of meer.

Indexeren én repareren
Een grote meerderheid van 78,6 procent van de respondenten vindt dat de pensioenen niet alleen geïndexeerd moeten worden, maar dat het gemiste koopkrachtverlies van de afgelopen jaren ook moet worden gerepareerd. Alleen op die manier kan het pensioen of de pensioenopbouw weer op peil komen, menen zij.

Iets meer dan de helft van de ouderen stelt dat pensioenkortingen vanaf nu definitief van de baan moeten zijn. 38,9 procent vindt dat er vanaf heden zeker geïndexeerd moet worden; de pensioenen dienen te worden aangepast aan het prijspeil. 38,8 procent meent dat er ook aanvullende maatregelen moeten komen, zoals een hogere AOW-uitkering en een verhoging van de ouderenkorting.

Liane den Haan: “Ik ben het met deze mensen eens. Er moet echt iets gebeuren om de pensioenen te repareren. De pensioenfondsen maken rendement en hebben 1700 miljard (!) in kas. We kunnen echt niet verkopen dat ouderen hun koopkracht achteruit zien gaan. Daarom vindt 50PLUS: Niet korten, maar storten!”

Over de peiling
Aan de peiling over pensioenen namen ruim 700 mensen deel. De meerderheid van de respondenten (52,6 procent) bevond zich in de leeftijdsgroep van 60 tot en met 70 jaar. 44,1 procent is ouder dan 70 jaar en 3,3 procent jonger dan 60.