COVID-19: nieuwe meldingen van overlijden kort na vaccinatie

Het bijwerkingencentrum Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen (Lareb) laat maandag weten dat het centrum tot op heden vijftien meldingen heeft ontvangen van overlijden kort na ontvangst van de coronavaccinaties. Het betreft vijftien ouderen die zijn overleden één tot negen dagen na de vaccinatie.

Het Lareb laat in een nieuwsbericht weten dat er geen reden is om aan te nemen dat het vaccineren heeft geleid tot overlijden. Vanzelfsprekend volgt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de ontwikkelingen nauwgezet.

Veiligheid
Uiteraard is de veiligheid en gezondheid van de mensen die worden gevaccineerd de eerste prioriteit. In Nederland beoordelen artsen of een persoon, oud of jong, geschikt is om te worden gevaccineerd, zeker bij kwetsbare en oudere mensen. Ouderdom of een zwakke gezondheid zijn geen reden om niet te vaccineren.

Ouderen, met of zonder een zwakke gezondheid, hebben echter wel een sterk verhoogd risico op een ernstig verloop van COVID-19. Om die reden adviseert de Gezondsheidsraad om met vaccinatie van ouderen en kwetsbaren te starten. Mensen kunnen, al dan niet in overleg met hun naasten en/of behandelend arts, zelf afwegen of vaccinatie zinvol is, bijvoorbeeld bij een terminale ziekte.

Kwetsbare ouderen
Iedereen in Nederland boven de 18 jaar krijgt een vaccinatie tegen corona aangeboden. Ook mensen op hoge leeftijd of mensen met een (zeer) kwetsbare gezondheid. Op 18 januari is gestart met vaccinatie van kwetsbare ouderen. Gemiddeld overlijden er in Nederland naar schatting tweeduizend 80-plussers per week. Hier zullen logischerwijs ook mensen bij zijn die pasgeleden zijn gevaccineerd.

Meer informatie over bijwerkingen van de coronavaccinatie zijn te vinden in het wekelijkse overzicht op de website van Lareb Landelijke Registratie Evaluatie Bijwerkingen .

De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 is tot stand gekomen op basis van het advies van de Gezondheidsraad en volgens besluit van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De coronavaccins die in Nederland worden gebruikt zijn veilig bevonden en goedgekeurd voor gebruik door zowel het European Medicines Agency (EMA) als het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).