'Weg met de Rutte-doctrine'

Als er iets is dat duidelijk geworden is na de zogenaamde kinderopvangtoeslagenaffaire, is het dat de overheid de touwtjes strak in handen heeft. De overheid bepaalt wie wat te lezen krijgt. Zelfs Kamerleden krijgen zwartgelakte documenten over regeringsbeleid voor ogen. Hoe kunnen zij zo de regering controleren. Gaat Rutte te ver?

Pieter Omtzigt, samen met SP-collega Renske Leijten, luis in de pels tijdens de Toeslagenaffaire, vindt dat deze manier van de Kamer op de hoogte houden moet stoppen. Samen zaten zij bij interviewer Twan Huijs aan tafel.

"In een parlementaire democratie controleren de Kamerleden de regering. […] Hier werd het feitelijk omgedraaid. Als in de ministerraad afspraken gemaakt worden over hoe ze ons moeten benaderen, in plaats van hoe ze de problemen bij de Belastingdienst moeten oplossen, dan zijn we niet op een fatsoenlijke manier met de parlementaire democratie bezig", zo stelt hij geschokt vast.

Ook Leijten, die meer dan dertigmaal geprobeerd heeft om 'vermiste' memo's of zwartelakte documenten boven water te krijgen, is hoogst verbaasd over de manier waarop de Tweede Kamer van informatie wordt voorzien.

"Op het hoogste niveau hebben we een probleem met de informatievoorziening aan de Tweede Kamer, aan journalisten. […] Omdat die informatievoorziening niet goed is, kunnen we dus ook het falen van de rechtsstaat, het ondermijnen van de rechtsstaat, het mensen discrimineren, het mensen crimineel maken door ze als fraudeur weg te zetten, niet oplossen", aldus Leijten.

Komende verkiezingen
Lodewijk Asscher, ten tijde van deze toeslagenschande Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, denkt er met een Facebook-excuus vanaf te komen. Inmiddels is duidelijk dat hij binnen zijn PvdA niet zo lekker meer ligt.

Met de 'Rutte-doctrine' wordt volgens het Toeslagenrapport bedoeld dat de regering wel bepaalt welke informatie de Tweede Kamer nodig heeft. Omtzigt op zijn kenmerkende cynische toon: "Het is belachelijk dat wij elke keer om informatie moeten vechten. Er wordt constant gezegd 'het belang van de staat'. Het belang van de regering is iets anders dan het 'belang van de staat'."

"Dit lijkt ook in de Huurtoeslag en de Zorgtoeslag zitten. Dit gaat nog niet weg."

Zo vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen een precaire bedoening voor de hoofdrolspelers in deze zware zaak, Mark Rutte, Lodewijk Asscher en Wopke Hoekstra. Alledrie partijleider bij hun partij (VVD, PvdA en CDA).