Eerste 25 vluchtelingen uit Griekenland in Nederland

De eerste 25 vluchtelingen uit Griekenland zijn in Nederland aangekomen. Aanleiding voor hun komst zijn de branden in september in het Griekse opvangkamp Moria. Nederland heeft daarom het aanbod gedaan om 100 kwetsbare vluchtelingen over te nemen. Ook is een tweede opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) op het Griekse vasteland in gebruik genomen. Daarmee zijn er weer nieuwe stappen gezet in de samenwerking tussen Nederland en Griekenland om de opvang van vluchtelingen te verbeteren. Dat schrijft staatssecretaris Broekers-Knol op 18 december aan de Tweede Kamer.

Herplaatsing vluchtelingen
De komende dagen komen er nog eens 24 vluchtelingen naar Nederland. In totaal zijn er dan zo’n tien Syrische gezinnen met 27 kinderen onder de 18 jaar. De vluchtelingen zijn voor hun komst naar Nederland in Griekenland negatief getest op COVID-19 en daar ook in quarantaine gegaan. Na aankomst worden zij eerst opgevangen op een locatie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en vervolgens zo snel mogelijk gehuisvest in overleg met gemeenten.

Het kabinet spant zich in om naast deze groep zo snel mogelijk de andere vijftig kwetsbaren naar Nederland te halen. Samen met de Griekse partners en het European Asylum Support Office (EASO) wordt er door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en COA gekeken wie hiervoor het beste naar Nederland kunnen komen. Zo wordt bijvoorbeeld bekeken of iemand voor een asielvergunning in Nederland in aanmerking komt en of er sprake is van familieleden in Nederland. In het belang van de zorgvuldigheid die bij deze kwetsbare groep is vereist, vergt dit helaas tijd.

Opening tweede opvanglocatie
Het tweede Grieks-Nederlandse opvanghuis voor amv’s op het Griekse vasteland is sinds deze maand in gebruik. Er worden daar momenteel zestien jongens opgevangen. Staatssecretaris Broekers-Knol kreeg afgelopen woensdag samen met haar Griekse collega een digitale rondleiding door het pand.

‘Middenin een strenge lockdown is het gelukt om dit tweede opvanghuis in Griekenland te openen. Ik ben diep onder de indruk dat Movement on the Ground en The Home Project dit voor elkaar hebben gekregen. Hiermee is Nederland samen met Griekenland weer een stap verder om de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen structureel te verbeteren.’ zei Broekers-Knol tijdens de rondleiding.

De opvanglocatie, onderdeel van een driejarig Grieks-Nederlands programma om de opvang en voogdij van amv’s in Griekenland te verbeteren, is het tweede van de drie opvanghuizen. Alles is er opgericht om ook de derde opvanglocatie zo snel mogelijk in gebruik te kunnen nemen. Het programma is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen de Griekse en Nederlandse autoriteiten, inclusief Nidos. De opvanghuizen worden opgezet en gerund door de Nederlandse organisatie Movement on The Ground en de Griekse organisatie The HOME Project.