Animal Rights richt in Kerstboodschap pijlen op kalkoenhouderij

Animal Rights roept de consument op om dit jaar de Kerstkalkoen van tafel te laten. “Het is de tijd van het jaar dat mensen elkaar “prettige feestdagen” toewensen, maar voor de dieren in de vee-industrie is het echter zelden een prettige dag en is het nooit feest,” zegt Animal Rights campagneleider Erwin Vermeulen. ”Er wordt gesproken over “vrede op aarde” en toch bestaat voor velen het ‘feestmaal’ deze dagen uit een ‘product’ van ultiem geweld tegen andere levende, voelende wezens, zoals een dode kalkoen. De feestdagen zijn een tijd van bezinning en Animal Rights draagt hieraan graag een steentje bij.”

Troosteloos leven
Animal Rights brengt het troosteloze leven in beeld dat kalkoenen leiden vanaf het moment dat ze uit het ei kruipen totdat ze naar de slacht gaan. De undercover beelden zijn de afgelopen jaren gemaakt in diverse provincies. Kijk naar de geestdodende schuren, de verfomfaaide veren, de afgekapte snavels, ook bij de zogenaamde Beter Leven kalkoenen. Luister naar de eentonig zoemende ventilatie. Ook de ‘1-ster’ kalkoenen komen nooit echt buiten, alleen in een overdekte uitloop.

Afgebrande snavel
De snavel-uiteinden van kalkoenen worden met een laser afgebrand, anders pikken de dieren elkaar tot bloedens toe uit frustratie en stress. Bij vleeskuikens en leghennen is dit reeds lang verboden, maar in de kalkoenenhouderij wordt het dier nog altijd aangepast aan het houderijsysteem, omdat het houderijsysteem niet voldoet aan de natuurlijke behoeften van de kalkoen.

Geen traditie, maar commercie
Het eten van kalkoen wordt door de commercie als Kersttraditie gepresenteerd. Ook al namen Spaanse bezetters al vanaf 1511 kalkoenen uit de ‘Nieuwe Wereld’ mee naar Europa, de fokkerij in Nederland bestaat pas sinds de jaren 60 van de vorige eeuw.

In 2020 hielden volgens de voorlopige cijfers van het CBS 31 bedrijven 585.134 kalkoenen. Rond de millenniumwisseling waren dat er nog 121 met ruim anderhalf miljoen kalkoenen.

Vogelgriep
De vogelgriepepidemie in 2003 speelde daar een belangrijke rol in. Kakoenen zijn extreem gevoelig voor vogelgriep en de afgelopen maanden zijn er her en der in Europa al honderduizenden kalkoenen ‘geruimd’. Kalkoenen hebben in zwartekoppenziekte (blackhead) ook nog een ‘eigen’ hoogst besmettelijke dodelijke aandoening.

Antibiotica
Ook de genetische selectie op snelle groei en een hoog gewicht aan spiermassa leidt tot welzijns- en gezondheidsproblemen met als gevolg een hoog antibioticagebruik in deze industrie. Door resistentie vormt dat weer een gevaar voor de volksgezondheid.

Ondanks alle pogingen daalt het antibioticagebruik in de kalkoenindustrie al jaren niet meer en is ook het gebruik van voor de mens essentiële derdekeus-middelen erg hoog.

Doorgefokte plofkalkoen
Kalkoenen zijn zo doorgefokt dat bevruchting van de moederdieren via kunstmatige inseminatie plaats moet vinden. Vanwege het verschil in groeisnelheid en slachtleeftijd groeien de kalkoenhanen en -hennen gescheiden op. Het slachtgewicht voor hanen ligt tussen de 15 en 20 kilo na 18 tot 21 weken, voor hennen op 9 tot 10 kilo na 15 tot 16 weken.

Dat deze dieren ouder worden dan plofkippen wil niet zeggen dat ze als volwassenen naar de slacht gaan. Een kalkoen is pas na ongeveer 30 weken geslachtsrijp en ook de kerstkalkoenen zijn dus nog kinderen als ze op het bord belanden: De plofkalkoen.

Brand en vervuiling
Kalkoenen lijden ook onder andere excessen van de vee-industrie. In maart kwamen nog 8000 kalkoenkuikens om toen het zaagsel op de vloer van hun stal in Biddinghuizen vlam vatte.

Nederland kent geen kalkoenenslachthuis meer, dus alle in Nederland gehouden dieren moeten op stressvol transport naar Duitsland of België. In België bestaat er nog één gespecialiseerd kalkoenenslachthuis; ook hier moeten de dieren dus vaak van ver komen.

Recent leerden we ook dat één boer uit Ermelo met 24.000 kalkoenen jaarlijks verantwoordelijk is voor meer stikstofneerslag dan de landelijke snelheidsverlaging tot 100 kilometer per uur bespaard. De grootste Nederlands kalkoenfokker heeft 60.000 dieren en zit in de Peel.

Bezint…
“Om alle bovengenoemde redenen is het fokken en consumeren van kalkoen immoreel,” zegt Vermeulen. “We vragen dus om bezinning. Weet WIE je eet! Animal Rights roept op om medeleven met de aller kwetsbaarsten in de maatschappij te tonen: de dieren. Laat de Kerstkalkoen van tafel. Kies voor een plantaardig dieet. Prettige Feestdagen!