Vijf jaar gevangenisstraf voor seksueel misbruik van tweelingdochters

Een 41-jarige man uit Swalmen is vandaag door de rechtbank Limburg veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf voor ontucht met en verkrachting van zijn twee minderjarige dochters.

Op een middag in juli 2018 vertelde één van de dochters van (toen) elf jaar aan haar moeder dat haar vader haar kort daarvoor zou hebben verkracht. Ook vertelde zij dat zij later op die bewuste dag – samen met haar tweelingzusje – seksuele handelingen bij hem moest verrichten. De verdachte ontkent dat hij zijn dochters seksueel heeft misbruikt. Namens hem is naar voren gebracht dat de verklaringen van de meisjes onbetrouwbaar zijn en niet bruikbaar als bewijs. Mogelijk gaat het om een wraakactie van hun moeder.

Bewijs van het misbruik
Beide kinderen zijn door de politie verschillende keren verhoord in een zogenaamde kindvriendelijke verhoorstudio. Volgens de rechtbank zijn de verklaringen van beide zusje gedetailleerd, consistent en specifiek over de seksuele handelingen. Bij haar beoordeling heeft de rechtbank een deskundige (psycholoog) gevraagd onderzoek te doen naar de inhoud van de verklaringen en de wijze waarop ze tot stand zijn gekomen. De rechtbank komt uiteindelijk tot de conclusie dat de verklaringen betrouwbaar zijn en daarmee bruikbaar als bewijs. Omdat de verklaringen van de zusjes elkaar over en weer ondersteunen en er ook genoeg steunbewijs is, acht de rechtbank bewezen dat de verdachte zijn dochters seksueel heeft misbruikt. De rechtbank vindt het niet aannemelijk dat sprake zou zijn van een verzonnen verhaal of een wraakpoging op de vader door de moeder van de kinderen.

Periode
De rechtbank stelt vast dat de verdachte op 23 juni 2018 beide dochters heeft misbruikt. Bij één van de meisjes vond het misbruik echter al langer plaats, namelijk vanaf haar achtste jaar. Hoe vaak dat is gebeurd, is niet precies vast te stellen.

Ernst van de zaak
Seksueel misbruik van eigen kinderen is een zeer ernstig misdrijf, waarbij een zware straf past. Zeker als die kinderen nog zo jong zijn als deze tweeling. De kinderen zijn daardoor beschadigd en voor het leven getekend door hun vader. De rechtbank acht daarom een gevangenisstraf van vijf jaar op zijn plaats. Dat is een lagere straf dan de officier van justitie eiste, omdat de rechtbank een minder lange periode van misbruik bewezen vindt. Verder moet de verdachte aan zijn dochters een schadevergoeding betalen.